Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí

 • Hlavní budova MPSV, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, přednáškový sál Skleník

 • Nov 20, 2019 9:00 AM – 1:00 PM

Česká rada pro šetrné budovy i letos pořádá sérii seminářů, kde se účastníci seznámí s novinkami v oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy.

Zejména u rekonstrukcí budov je potřeba dbát na zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Problémy s nedostatečným větráním, akustikou a osvětlením trápí mnoho budov, především škol. Jak takovou rekonstrukci správně připravit, vysoutěžit a financovat? Kdo vám poradí a provede přípravou a realizací? To vše se dozvíte právě na těchto seminářích v rámci projektu Zdravá škola®(www.zdravaskola.cz).

Co se na semináři dozvíte?

 • Projekt Zdravá škola® – koncepční a komplexní řešení veřejné zakázky na rekonstrukci školských objektů – dostatečné větrání, kvalitní akustika a osvětlení  (Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budovy)
 • Udržitelné a sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek i na školské objekty – Sociálně odpovědné veřejné zakázky  (zástupce MPSV)
 • Právní kontext zadávání šetrných veřejných zakázek – technické a procesní aspekty přípravy zadávací dokumentace a následného procesu přípravy a realizace projektů včetně smluvních podmínek  (Anna Francová, advokátní kancelář Frank Bold)
 • Možnosti financování šetrných projektů – dotační tituly a výhled do budoucna, garantované služby typu EPC, metoda dodávky Design & Build (& Operate), komplexní podpora neenergetických opatření jako je kvalitní větrání, akustika a osvětlení  (mluvčí v jednání)
 • Příklady z praxe – ideální inspirace ze zajímavých českých projektů nových šetrných budov nebo rekonstrukcí stávajících, a to jak z technického, tak procesního pohledu  (Jan Tripes, TZÚS)
 • Case study – kvalitní vnitřní prostředí ve škole, možnosti řešení větrání a denního osvětlení  (zástupce projektu Zdravá škola®)

Pro koho je seminář určený?

 • Všichni veřejní zadavatelé – starostové, pracovníci odborů správy majetku, investic, veřejných zakázek, právních oddělení, ale také provozovatelé budov.
 • Potenciální kvalitní uchazeči o veřejné zakázky – ti, kteří se v současnosti veřejných tendrů z mnoha důvodů neúčastní.
 • Energetičtí manažeři, manažeři chytrých a zdravých měst.

Vstup na seminář je zdarma. Kapacita semináře je omezena, zaregistrujte se přes formulář níže co nejdříve. Pokud vaše zabezpečení neumožňuje použití formuláře, kontaktujte nás emailem.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Jana Knytlová
E: jana.knytlova@czgbc.org, M: +420 739 927 166

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2019.

Admission

členové CZGBC, neziskové organizace, studenti a akademická sféra

400 CZK

ostatní

1,000 CZK

Platba proběhne převodem na základě faktury, kterou obdržíte po Vaší registraci. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše registrace je závazná. Zrušení lze provést zdarma 48 hodin před akcí, poté Vám bude účtováno plné vstupné. Kapacita účastníků je omezena. Prosím, registrujte se skrze formulář níže, nejpozději do 1.4.2019

Exclusive Members

All Members