Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy

 • ČSOB headquarters, Výmolova 353, Praha 5

 • Nov 26, 2019 4:00 PM – 7:00 PM

Zúčastněte se Výroční členské schůze a využijte tak příležitost k vyjádření Vašich názorů a návrhů k chodu a k rozvoji Rady. Vyzýváme všechny zástupce členských společností s hlasovacím právem, aby se Výroční členské schůze zúčastnili a přímo ovlivnili další rozvoj Rady.

Jako key note speaker letos vystoupí Ing. arch. Jan Kasl - architekt, politik a především současný předseda České komory architektů přijal naše pozvání hlavního řečníka na Výroční schůzi členů. Předseda se ve své úvodní řeči zaměří na vize a budoucí rozvoj ČKA i jeho pohled na výstavbu šetrných budov v České republice.

Hlavní body k projednání:

 1. Zpráva představenstva o  činnosti Rady za uplynulý rok
 2. Představení kandidátů do představenstva Rady
 3. Volba kandidátů do představenstva Rady
 4. Představení aktivit Rady na rok 2020
 5. Různé
 6. Vyhlášení výsledků volby do představenstva Rady
 7. Závěr

Kandidáti do představenstva Rady (profily ke stažení zde)

 1. Tomáš Andrejsek, Elan Interior, s.r.o.
 2. Lukáš Ferkl, ČVUT UCEEB
 3. Karel Fronk, Skanska a.s.
 4. Petra Hajná, CPI Property Group
 5. Robert Leníček, Lenk+k architekti, s.r.o.
 6. Jana Petrů, Koncept ekotech, s.r.o.
 7. Marta Šťastná, CBRE, s.r.o.

Pravidla a instrukce k valné hromadě:

 • Pokud máte hlasovací právo a nemůžete se zúčastnit členské schůze, můžete zmocnit některého z Vašich kolegů, nebo hlasovat prostřednictvím dálkových hlasovacích lístků (ke stažení zde)
 • Jednací řád valné hromady je v případě zájmu (ke stažení zde).
 • Platné stanovy CZGBC (ke stažení zde).

Návrhy bodů k doplnění do programu schůze a/nebo k hlasování zašlete emailem na simona.kalvoda@czgbc.org nejpozději do 15.11.2019.

Z pověření předsedy představenstva CZGBC

Simona Kalvoda
Výkonná ředitelka
E: simona.kalvoda@czgbc.org, M: +420 602 221 966

Exclusive Members

All Members