Webinář k Digitálnímu deníku budovy (EN)

V návaznosti na nedávný průzkum Evropské komise k Digitálnímu deníku budovy (Building Digital Logbook) jste zváni na webinář v anglickém jazyce k tomuto tématu. Digitální deník je na evropské úrovni zmíněn v "Zásadách cirkulární ekonomiky při projektování budov", o kterém mluvila zástupkyně MPO na kulatém stole k udržitelným materiálům. Bude se prozatím jednat o úvodní debatu, která má za cíl definovat obsah pojmu a budoucí využití v oblasti cirkulární ekonomiky a návaznosti na BIM nebo hodnocení Life Cycle Costs. Je to dobrá příležitost být u počátku vzniku budoucích požadavků na evidenci údajů o budově a jejím materiálovém složení.

Digitální deník budovy - konzultace formou uvedeného průzkumu, kterou zadala EK k provedení studie o vývoji rámce EU pro digitální deník budovy proběhl v rámci projektu B-LOG. Cílem projektu je vytvořit celoevropskou definici a koncept digitálního deníku budovy, provést přehled příslušných iniciativ, provést analýzu mezer a vypracovat 3 - 4 klíčová doporučení pro implementaci součástí procesu je zohlednění příspěvků zúčastněných stran a pochopení potřeb konečných uživatelů.

Akce probíhá online, po registraci získáte přístup do online místnosti. Registrace zde.

Agenda webináře je ke stažení na tomto odkazu

Exclusive Members

All Members