Webinář: Smart City Compass – nástroj pro sledování indikátorů šetrných řešení na úrovni krajů

  • Online Zoom

  • Apr 12, 2021 9:00 AM – 11:00 AM

ČVUT UCEEB vyvinulo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj nový nástroj pro sledování indikátorů chytrých udržitelných měst a obcí. Nenechte si ujít příležitost se s tímto novým nástrojem seznámit a zjistit, jak budou moci kraje tento nový nástroj při zlepšování svých strategii udržitelnosti a Smart city využívat.

Chytrá udržitelná města plánují a rozhodují na základě objektivních dat a měřitelných ukazatelů. Nejde o lehký úkol. Potřebné zdroje dat jsou rozptýlené, často chybí postupy pro monitoring a výsledkem je, že obec nemá potřebný přehled o tom, jak si vede v dosahování vlastních cílů. S těmito problémy obcím pomůže Smart City Compass.
 
Program:

  • Představení nástroje
  • Role krajů v při využívání nástroje
  • Ambice dalšího rozvoje nástroje
  • Pozvánka k pilotnímu testování


Mluvčí: 

Projekt byl podpořen z Programu Zéta Technologické agentury České republiky. 


Event´s Partners

Exclusive Members

All Members