Whole Life Carbon – uhlíková stopa stavebních materiálů a budov, benchmarky a hodnocení LCA projektů

 • Stavební fakulta ČVUT, místnost A437, Thákurova 7/2077, Praha 6 

 • Mar 21, 2023 9:30 AM – 11:00 AM

Zveme Vás na diskuzní setkání k tématu Whole Life Carbon – uhlíková stopa stavebních materiálů a budov, benchmarky a hodnocení LCA projektů.

Díky projektu bude možné zpracovat LCA hodnocení 50 projektů nových i rekonstruovaných budov, které provede ČVUT UCEEB. Podkladem budou reálné projekty municipalit, developerů i malých investorů.

Budeme debatovat ideální možnosti využití těchto LCA analýz pro:

 • definování benchmarků a požadavků v rámci EU taxonomie
 • nastavování podpůrných programů včetně dotačních
 • nastavování budoucí legislativy podle směrnic EU
 • šíření osvěty mezi všechny účastníky trhu

 

Akce se koná v angličtině, promluví zástupci donora projektu INDICATE. Více informací o projektu je zde.

 

Agenda setkání - WLC briefing public officials (90 min) 

 Introduction (5 minutes)

 • Provide an overview of the status quo in Czechia (CZ consortium)

 Presentation: EU policy update and WLC regulations in EU countries (25 min)  (Zsolt Toth, BPIE)

 • Recast EPBD – references to WLC provisions
 • Other relevant policies and implementation timeline
 • Frontrunning countries – overview legislation from NL, DK, FR, SE, FI – illustrative case
 • Building blocks of effective WLC policies

 Presentation: Establishing a WLC baseline for new buildings (20 min) (Martin Röck, KU Leuven)

 • Experience collecting data for EU Benchmarking study
  • Setting the baseline – a bottom-up approach
  • Facing the data challenge – what data is necessary
  • How are benchmarks useful for policymakers and developers

Relevance/implications for the Czech building/climate policies (CZ consortium) 5min

 • Key takeaways
 • How INDICATE Czechia supports WLC policy development

 Q&A (35 min)

Na závěr akce připravujeme malé občerstvení.

Exclusive Members

All Members