Měřitelná data o udržitelnosti vyžadují banky i klienti. Nemovitostní skupina Urbanity představila svůj první ESG report

Společnosti má nově nastavený systém pro vyhodnocování dat o udržitelnosti umožnit nejen lépe sledovat a řídit chod firmy, ale také splnit požadavky nové evropské legislativy. Data začínají vyžadovat také finanční instituce a klienti, kteří využívají výrobní kampusy provozované Urbanity.

„V Urbanity jsme chtěli v ESG reportingu získat náskok, a proto jsme se na požadavky vyplývající ze evropské směrnice CSRD začali chystat dřív než většina ostatní firem. V rámci mezinárodního prostředí se ESG kritéria stávají v čím dál větší míře součástí výběrových řízení a propisují se do obchodních smluv formou vymahatelných závazků. Mají tak rostoucí vliv na dynamiku obchodních vztahů. V oblasti komerčních nemovitostí v posledních letech sledujeme boom v získávání udržitelných certifikací budov, jako je například BREEAM či LEED. Nadto vnímáme ESG jako společenskou výzvu, která reaguje na změnu klimatu a zároveň otevírá řadu příležitostí. Jsme rádi, že jsme jedněmi z leaderů v této oblasti v České republice,” uvedl Roland Hofman, CEO Urbanity.

Základem pro zpracování prvního ESG reportu bylo vytvoření ESG strategie. Na obou dokumentech, které umožnily zavést měřitelná kritéria do fungování celé nemovitostní skupiny a stanovit milníky pro další období, Urbanity spolupracovala s experty z Frank Bold Advisory. „Naší výhodou je, že ESG principy máme integrovány přímo v dlouhodobé obchodní strategii. Stavíme na brownfieldech, udržitelně a ve velmi vysokém technickém i architektonickém standardu, dlouhodobě do provozů začleňujeme prvky obnovitelné energetiky, velmi úzce spolupracujeme s místními komunitami,” vysvětluje Hofman.

V první řadě se Urbanity ve svém prvním ESG reportu věnuje dopadům na změnu klimatu a jejich zmírňování. Data jsou vyhodnocena například z pohledu energetické hospodárnosti budov včetně účinnosti použitých technologií. Urbanity se zabývá také hospodaření s pitnou, dešťovou i odpadní vodou a pozornost věnuje také krajinotvorné výsadbě, ozelenění a biodiverzitě. Do budoucna je v plánu více sledovat množství, skladbu a životnost použitých materiálů, nakládání s odpady s ohledem na jejich redukci a míru recyklovatelnosti.

Urbanity se při developmentu a správě výrobních kampusů zaměřuje především na to, aby výstavba vznikala rekultivací zanedbaných brownfieldů a tak, aby byla ohleduplná k životnímu prostředí. „Klademe při tom důraz i na energetickou soběstačnost, šetrné hospodaření a zatraktivnění lokálních pracovních příležitostí, které využívají globální příležitosti. To má pozitivní dopad nejen na provozní náklady klientů, ale i na rozvoj okolních komunit, kterých jsme aktivní součástí,” vysvětluje Hofman.

URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Záměrem skupiny je vytváření udržitelných kampusů s prostředím výrazně orientovaným na potřeby a komfort pracovní části dne zaměstnanců. Urbanity je součástí investiční skupiny M.L.Moran, která byla založena v roce 1996 a specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve výrobním průmyslu a start-upech.

Stáhnout ESG report Urbanity: https://c.urbanity.cz/files/ESG/Urbanity-ESG-report-2022.pdf

Stáhnout ESG strategii Urbanity: https://c.urbanity.cz/files/ESG/Urbanity-brozura.pdf

Exclusive Members

All Members