Modřanský cukrovar v číslech

Areál o téměř 800 bytových jednotkách, s náměstím, bohatým veřejným
prostorem a pestrou škálou ročně uspoří až 35 tisíc m3 vody (denně 97 tisíc l vody).
Modřanský cukrovar disponuje rozsáhlou aplikací zelených střech. Na ploše 14 tisíc 
m2 jsou založeny bezúdržbové extenzivní zelené střechy s nízkým porostem, ale 
také intenzivní střechy s vyšší účinností zadržování vody a nově také kombinované 
zelené střechy, kde jsou na substrátu s vegetací umístěny i solární panely. Sluneční 
svit se zachytává na 1000 m2 fototermických a do budoucna i fotovoltaických
ploch. Další zeleň v podobě stovek solitérních stromů, sadu či louky v celém areálu 
má potenciál absorbovat až 15 tun uhlíku ročně.

Voda
- Poprvé u nás budou moci obyvatelé domů celé čtvrti splachovat toalety tzv. šedou 
vodou. Voda z van, sprch a koupelnových kohoutků je odváděna do technické místnosti
v suterénu domu, zde je přečištěna čtyřkomorovým systémem a odvedena do WC nádržek. 
Obyvatelé díky tomu ušetří až 25% spotřeby pitné vody.
- Vůbec poprvé v Česku budou mít obyvatelé bytového domu možnost využít šedou vodu 
k praní prádla v automatických pračkách. Takové řešení může redukovat spotřebu pitné 
vody až o 6 %.
- Oproti běžnému standardu zde není dešťová voda z veřejného prostoru odváděna do 
kanalizace, ale díky propustným povrchům, odvodňování chodníků do průlehů a vhodným 
terénním úpravám se jednoduše zasákne nebo odpaří, čímž přispívá k lepší kvalitě vzduchu 
v lokalitě, nebo je svedena do akumulačních nádrží a dále využita. S vodou se tu ve 
veřejném prostoru potkáváme i díky instalovaným mlžítkům a pítkům.
- Přebytečná voda ze zelených střech je sváděna do 19 akumulačních nádrží o objemu 
190.000 litrů vody a odtud využita pro zalévání zahrad a komunitních záhonů ve 
vnitroblocích. Uspoří se tak stejné množství pitné vody. V případě potřeby mohou obyvatelé 
využít další užitkovou vodu z vrtané studny v každém vnitrobloku.

Funkční i estetická zeleň
- 14 000 m2 ploch intenzivních, extenzivních a kombinovaných zelených střech v celém 
areálu
- 700 – 1000 nově vysazených stromů lokálních kultivarů v estetickém formátu lesa, sadu i 
jako solitéry, má potenciál absorbovat až 1000t CO2 za svůj životní cyklus.
General / Obecné
- louky, které mají v nové čtvrti pokrývat až 7 000 m2, poskytují potravu hmyzu, a jsou 
doplněny o další prvky na podporu biodiverzity (budky pro rorýse a jiné ptactvo, broukoviště, 
kamenné zídky, vrbičky pro včely)
- na záhonech a ve vnitroblocích je navrženo až 1 500 m2 ploch osázených keři a trvalkami
Energetika, teplo a recyklace
- protože celou polovinu uhlíkové stopy v životním cyklu běžného bytového domu tvoří 
spotřeba elektrické energie a tepla obyvateli domu, bude rezidenční čtvrť Modřanský 
cukrovar už od počátku jejího užívání napojena na dodávky zelené energie
z obnovitelných zdrojů
- obálka domu a například i využití exteriérových žaluzií jsou navrženy tak, aby se letní 
teploty v bytech přirozeně snižovaly o 5 - 7°C.
- fototermické panely na střechách domů předehřívají teplou vodu, šetří primární zdroje až o
25 % a významně prodlužují životnost kotlů
- až 20% betonových konstrukcí zde tvoří inovativní materiál rebetong – beton, na jehož 
výrobu je namísto cenného přírodního kameniva využita drť ze stavební suti. Orientační 
systém čtvrti bude vyroben z designově zpracovaných recyklovaných plastů. 
- areál svádí místní dopravu do podzemí. Veřejný prostor bez aut přidává čtvrti významný 
bezpečnostní rozměr. Až 30% parkovacích míst v podzemních garážích může disponovat
vlastní nabíjecí stanicí pro elektromobil. V areálu je navíc počítáno s šesti veřejnými 
dobíjecími stanicemi.

Lidé a komunita
Projekt disponuje řadou prvků na podporu sousedství a soudržného komunitního života. 
Srdcem modrozelené čtvrti je rozlehlé náměstí s mnoha funkcemi, osázené platany, dřezovci 
a funkčními vodními prvky. Kulturním centrem čtvrti se stává amfiteátr Cukrkandl, vhodný pro 
pořádání kulturních akcí, víkendových trhů i jako prostor pro dočasné aktivity jako je
například veřejné kluziště.
Každý vnitroblok disponuje vlastními komunitními záhony a herními prvky, na střeše pak 
mohou obyvatelé využívat sdílenou terasu s funkčními přístřešky, které jsou zároveň 
výrazným architektonickým prvkem. V areálu se nacházejí hřiště pro všechny věkové 
kategorie. Suterény domů jsou vybaveny kolárnou a myčkou na kola.
Prodej bytů je limitován pouze na jeden byt na jednoho vlastníka. Tímto krokem se jako 
odpovědný stavitel snažíme podpořit účel, pro který Modřanský cukrovar vzniká - tedy 
budování komunit a dobrého sousedství.
K ověření funkčnosti, kvality a stupně podpory udržitelných cílů aspiruje Modřanský cukrovar 
na vysoký stupeň hodnocení v rámci certifikace BREEAM.

Exclusive Members

All Members