Přebytečné teplo je největším nespotřebovaným zdrojem energie na světě

Prezident a výkonný ředitel společnosti Danfoss Kim Fausing říká, že je pozoruhodné, že EU nemá „blízko žádným iniciativám, které by usilovaly o efektivnější využití obrovského množství odpadní energie ve formě nadměrného tepla.“ Nová bílá kniha podrobně popisuje, že by zvýšila produktivitu v ekonomice, snížila ceny energií pro spotřebitele a podniky a urychlila přechod k zelené ekonomice.

Nová bílá kniha dánské rodinné inženýrské skupiny společnosti Danfoss zdůrazňuje obrovský nevyužitý potenciál přebytečného tepla jako zdroje energie. Jen v EU činí přebytečné teplo 2 860 TWh/y, což odpovídá téměř celkové energetické poptávce EU po teplu a teplé vodě v obytných a servisních budovách, jako jsou školy, nemocnice, hotely, restaurace, kanceláře a nákupní centra.

Úplná implementace technologií, které využívají synergii mezi různými sektory a umožňují využití přebytečného tepla, má potenciál ušetřit 66,4 miliard EUR ročně, jakmile je plně implementováno do roku 2050.

Při každém chodu motoru se vytváří teplo. To může potvrdit každý, kdo má lednici, z jejíž zadní části je cítit teplo. Totéž platí ve větším měřítku v supermarketech, datových centrech, továrnách, čističkách odpadních vod, stanicích metra a komerčních budovách. Přebytečné teplo lze znovu použít k zásobování továrny teplem a teplou vodou nebo k opětovnému použití v sousedních domech a odvětvích prostřednictvím systému dálkové dodávky energie.

Použití této energie, která by jinak přišla do odpadu, může zvýšit produktivitu ekonomiky a snížit ceny energií spotřebitelů.

Použití nadměrného tepla může nahradit značné množství fosilních paliv, která jsou jinak potřebná k výrobě tepla. Tímto způsobem může přebytečné teplo pomoci stabilizovat budoucí elektrickou síť a usnadnit tak přechod na systém zelené energie.

V některých zemích může přebytečné teplo vyhovovat celému požadavku na teplo. V Nizozemsku činí přebytečné teplo 156 TWh/y, zatímco požadavek na teplo je pouze 152 TWh/y.

Potenciál přebytku tepla se však ani téměř nevyužívá a je politicky ignorován.

Podle Kima Fausing, prezidenta a generálního ředitele společnosti Danfoss, je recyklace tepla nejen přehlíženým opatřením v současné energetické krizi, ale také dalším průkopníkem přechodu k zelené ekonomice:

"Nadměrné teplo je největším nespotřebovaným zdrojem energie na světě. I přesto jen velmi málo iniciativ usilovalo o efektivnější využití obrovského množství odpadní energie ve formě nadměrného tepla, přestože již dnes máme k dispozici řešení. Proto naléhavě potřebujeme politická opatření, abychom urychlili využívání přebytečného tepla v různých sektorech, a to jak pro občany, tak pro podniky, které mohou těžit z nižších nákladů na energie a zajistit, že budeme pokračovat v přechodu k zelené ekonomice."

"Poptávka po energiích má v následujících letech dramaticky růst v důsledku růstu populace a rostoucích příjmů. Aniž bychom naléhavě řešili poptávku po zelené rovnici a používali každou jednotlivou jednotku energie efektivněji, nebudeme se moci vypořádat se splněním globálních klimatických cílů," dodává Kim Fausing.

Opětovné využití přebytečného tepla je energeticky účinná ve své nejčistší podobě.

Bílá kniha s názvem "Největší nespotřebovaný zdroj energie na světě: Přebytečné teplo" posuzuje potenciál přebytku tepla jako účinného zdroje energie. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) může globální tlak na efektivnější využívání energie snížit emise CO 2 o dalších 5 gigatonů ročně ve srovnání s aktuálními zásadami. Třetina snížení emisí CO 2 souvisejících s energií v tomto desetiletí podle scénáře čisté nuly IEA musí pocházet ze zlepšení energetické účinnosti.

Pokud jde o bezpečnost energie, tyto úspory energie mohou pomoci zabránit téměř 30 milionům sudů ropy denně a 650 miliard metrů krychlových (bcm) zemního plynu ročně (asi čtyřikrát tolik, co EU dovezla z Ruska v roce 2021).

"Potenciál opětovného využití nadměrného tepla je ohromující. Musíme však změnit svůj pohled na něj a začít brát ohled na přebytečné teplo jako na zdroj energie místo na likvidaci odpadu," dodává Kim Fausing.

"Dnes existuje řada překážek, které nám brání opětovně využít přebytečné teplo, včetně nedostatku informací a regulace. Musíme zavést ekonomické pobídky, politická opatření a upřednostnit partnerství mezi místními úřady, dodavateli energie a zdroji energie, abychom maximalizovali plný potenciál přebytku tepla."

Toby Morgan, Senior Manager, Built Environment, Climate Group, komentoval potenciál nadměrného tepla:

"Globální energetická krize je pobídkou k zastavení plýtvání energií a společnost Danfoss je oprávněna vyzvat vlády a podniky, aby využily obrovský potenciál nadměrného tepla. Nyní více než kdy jindy musíme lépe využívat energii, kterou již produkujeme, jednoduše si nemůžeme dovolit nechat okno doslova uniknout. Zlepšení energetické účinnosti, jako je zachycování a recyklace přebytečného tepla, jsou naprosto zásadní pro nižší poptávku po fosilních palivech a nižší účty."

Exclusive Members

All Members