Představujeme další členy představenstva, tentokrát Vladislava Nožičku a Petra Valeše

Vladislav Nožička je výkonným ředitelem Specializovaného financování ve skupině ČSOB, kde na různých pozicích působí už od roku 1999. Je členem představenstva CZGB. Jeho motivací být aktivním členem Rady je pomoci smysluplné věci. Petr Valeš je ředitelem produktového managementu ve společnosti JRD. Je členem představenstva Rady a zároveň garantem témat ESG a taxonomie a kvalita vnitřního prostředí. Petr Valeš v rozhovoru mimo jiné říká, že být aktivním členem týmu profesionálů CZGBC je pro něj velkou motivací do další práce.

Vladislav Nožička, výkonný ředitel útvaru Specializovaného financování ČSOB

Co si osobně představuješ pod pojmem šetrná budova?

Zřejmě bych mohl odpovědět nějakou "učebnicovou" definicí pojmu "šetrná budova". Takových definic bude asi nespočet, proto se pokusím odpovědět vlastními slovy, co si pod tímto pojmem představuji. Pro mě osobně "šetrná budova" je ta, která je postavena z materiálů a stavebními technikami s co nejnižší zátěží pro životní prostředí. A současně ta, která svým provozem a údržbou po celou dobu svého "života" co nejméně negativně ovlivňuje životní prostředí, ať už jde o hospodaření s energiemi, vodou, odpady apod. Zároveň to je budova, která svým obyvatelům nebo uživatelům splňuje očekávání pro kvalitní život či její užití.

Jak v rámci činnosti vaší společnosti pracujete s EU taxonomií?

Pracuji pro finanční skupinu ČSOB, která témata udržitelnosti bere nesmírně vážně. Proto nebude překvapením, pokud zmíním, že EU taxonomii nejenom pozorně studujeme a její dynamický vývoj dále sledujeme, ale též požadavky EU taxonomie na nás kladené a přístupy z toho vyplývající postupně zapracováváme do běžné bankovní profese. Mám-li uvést příklad z oblasti poskytování úvěrů firmám, pak každé kreditní rozhodování o tom, komu, kolik a za jakých podmínek půjčíme, bere též do úvahy hodnocení ESG rizik a dopadů.

Nová směrnice EPBD o energetické náročnosti budov bude už řešit i uhlíkovou stopu budov v celém životním cyklu. Připravuje se již váš sektor na tuto novou problematiku?

Pokud jsem správně informován, pak nová směrnice EPBD IV (hodnocení energetické náročnosti budov) je stále ve fázi příprav a v platnost by měla vejít až někdy ke konci roku 2023, následně pak musí být schválena na národních úrovních jednotlivých členských zemí, takže to ještě bude vyžadovat čas. S požadavky a dopady směrnice se jistě seznámíme a budeme s nimi adekvátně pracovat. "Spirit" této směrnice je však jasný, budeme muset nadále pracovat na co nejnižší energetické náročnosti budov směrem k ideálnímu cíli nulových emisí. 

Jaká je Tvá motivace být aktivním členem Rady?

Pomoci smysluplné věci.

Petr Valeš, ředitel produktového managementu JRD

Co si osobně představuješ pod pojmem šetrná budova?

Šetrná budova pro mě osobně reprezentuje šetrnost k přírodě, ke zdrojům a k lidem. Minimalizuje svou uhlíkovou stopu, vytváří podmínky pro regeneraci přírody v lokalitě, využívá udržitelné materiály, principy cirkulární ekonomiky a úsporně hospodaří s vodou. Nabízí též optimální podmínky pro život ať už ve smyslu zdravého vnitřního prostředí nebo propojení člověka s přírodou. V JRD věnujeme návrhu šetrných budov opravdu hodně času a se stejnou péčí se zamýšlíme nad okolním prostředím, abychom vytvořili funkční ekosystém. S nadsázkou tedy říkám, že naším produktem jsou sice zdravé a šetrné byty, ale současně cílíme na to, aby lidé trávili více času venku v symbióze s přírodou. 

Jak v rámci činnosti vaší společnosti pracujete s EU taxonomií?

Holding JRD Group tvoří poměrně unikátní byznysový mix složený z fotovoltaických a větrných elektráren, nové přelomové technologie pro zpracování odpadu a z části Real Estate, kde již 20 let realizujeme všechny projekty v pasivním energetickém standardu. Jsme v bodě, kdy si uvědomujeme, že udržovat nestačí, a chceme jít ještě dál. ESG reporting je pro nás příležitostí ukázat, že snaha minimalizovat dopady na životní prostředí je již od začátku v našem DNA. ESG se proto intenzivně věnujeme. 

Nová směrnice EPBD o energetické náročnosti budov bude už řešit i uhlíkovou stopu budov v celém životním cyklu. Připravuje se již váš sektor na tuto novou problematiku?

Stavebnictví je jedním z klíčových sektorů pro nízkouhlíkovou transformaci evropské ekonomiky. Budovy jsou v EU zodpovědné za 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů navázaných na energie. Když se na to podívám hodně zjednodušeně, tak energetiku shrnu do tří kroků. Budovy dnes není problém navrhnout tak, aby moc energie nespotřebovaly. Energii, které budovy spotřebují (zejména na chlazení a ohřev TUV), je možné získávat z obnovitelných zdrojů. Energii pro provoz obnovitelných zdrojů je možné vyrábět na projektu nebo sdílet v rámci komunitní energetiky. A osobně mě velmi těší, že se náš obor směrem k dekarbonizaci poměrně rychle posouvá.

Jaká je Tvá motivace být aktivním členem Rady?

CZGBC vnímám jako klíčovou instituci v oblasti českého udržitelného stavebnictví a být aktivním členem týmu profesionálů, kteří mají stejný zájem, je pro mě velkou motivací do další práce. Jsem duší ekolog a ekonom a chci být pro tým CZGBC přínosem zejména v oblasti zdravého vnitřního prostředí a udržitelného rezidenčního bydlení. Mezi tématy, které CZGBC přináší v rámci svých pracovních skupin, ale těžko hledám ta, která by se mě nedotýkala. Rád svou aktivitou proto podpořím i další oblasti, jako je například již zmiňovaná Taxonomie a ESG.

Exclusive Members

All Members