Vývoj připravované směrnice EPBD 4 o energetické náročnosti budov

V říjnu proběhlo další třístranné jednání (trialog) o obsahu směrnice EPBD 4. Diskutovány byly obvyklé kontroverzní části směrnice, u nichž bylo dosaženo prozatímní dohody - minimální standardy energetické náročnosti (MEPS), nové nastavení průkazů energetické náročnosti, definice budov s nulovými emisemi (Zero Emission Buildings) a hodnocení uhlíkové stopy budov (Whole Life Carbon), kde jsou jednání stále velmi složitá, nicméně k určitému posunu došlo.

MEPS - Minimální standardy energetické náročnosti

Požadavky na minimální standardy budov nebudou vázány na jednotlivé budovy a jejich vlastníky, ale na průměrný stav celého fondu budov státu s tím, že do roku 2030 a 2035 bude nutné dosáhnout určitého procentuálního cíle průměrných úspor primární energie. O jeho hodnotě má být rozhodnuto v příštím třístranném jednání v prosinci. Dále bude potřeba prokázat, že minimálně 55% renovací probíhá na budovách s nejvyšší energetickou náročností (definováno jako 43% budov s nejvyšší energetickou náročností na vnitrostátní úrovni).

ZEB - Budovy s nulovými emisemi

Standard ZEB má být nyní definován na národní úrovni podle nákladového optima, minimálně však alespoň o 10% lepší než dosavadní NZEB (budova s téměř nulovou spotřebou energie). V souvislosti s tím je diskutován zákaz dotací na kotle na fosilní paliva od roku 2025.

PENB - Průkazy energetické náročnosti

Neproběhne žádná mezinárodní harmonizace tříd energetické náročnosti. Zatřídění bude v České republice tedy i nadále v rozmezí písmen A až G. Členské státy budou mít možnost zavést třídu A+ pro budovy nad standardem ZEB.

Whole Life Carbon WLC – Hodnocení životního cyklu budov

Dosavadní závěr jednání je podobný jako postoj Evropského parlamentu s následujícím časovým plánem: do roku 2025 vznikne delegovaný akt pro harmonizovaný přístup k reportování o WLC a do roku 2027 mají členské státy vypracovat plán s maximálními hodnotami WLC stanovenými na vnitrostátní úrovni. Povinnosti nastanou v roce 2028, kdy bude povinné hlášení o WLC v případě nových veřejných budov a v roce 2030 totéž pro všechny nové budovy. Dále do roku 2030 mají členské státy zavést maximální hodnoty WLC pro všechny nové budovy.

Souhrnná prezentace od World GBC k tomuto tématu je zde

Příští trialog o EPBD 4 se bude konat 8. prosince po třech nebo čtyřech technických schůzkách. Lze očekávat, že jednání by mohla vést ke shodě na znění směrnice do konce roku.

Poznámka: Připomínáme, že trialog je třístranné neformální jednání, na kterém se scházejí zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Cílem trialogu je dosáhnout prozatímní dohody o legislativním návrhu, která je přijatelná pro Parlament i Radu, tedy spolunormotvůrce. Tuto prozatímní dohodu musí následně schválit každý z těchto orgánů formálními postupy. Úlohou Komise je být mediátorem mezi stranami.

Exclusive Members

All Members