World Green Building Week

Na Světový den životního prostředí (5. června) vyhlásila Světová rada pro šetrné budovy (WorldGBC) svůj 14. ročník Světového týdne šetrných budov, který se koná ve dnech 11. až 15. září 2023.

Jako největší sektor přispívající ke globálním emisím uhlíku souvisejících s energetikou (37% celosvětově) je zastavěné prostředí klíčovou oblastí změn, která má zajistit systémový přechod potřebný ke splnění cílů Pařížské dohody.

Tento Světový týden šetrných budov — #BuildingTheTransition — vyzývá stavební sektor, aby urychlil transformaci a zajistil tak energeticky účinnou, regenerativní a spravedlivou budoucnost pro všechny. Týdenní akce vedená sítí více než 75 národních Rad pro šetrné budovy (GBC) a jejich 46 000 členů ukáže, jak prostřednictvím změny myšlení a s využíváním lokálních řešení se můžeme dostat k udržitelnému zastavěnému prostředí.

Letos se všechny oči upírají na první „globální inventuru“, která by měla ukázat stav našeho úsilí při realizaci Pařížské dohody. Lídři politického a soukromého sektoru po celém světě se ptají, „jak daleko jsme došli?“, a co je důležité, „jak daleko ještě musíme dojít?“, abychom se vypořádali s nejhoršími dopady globálního oteplování, humanitárními výzvami a ekonomickými nejistotami.

Není pochyb o tom, že svět musí projít transformací, aby zajistil lepší podmínky pro přírodu a lidi. To se však neuskuteční samo od sebe. Vyžaduje systémovou transformaci napříč všemi sektory, včetně budov a stavebnictví. Naléhavé pochopení toho, co transformace obnáší a posun ve smýšlení všech zainteresovaných stran je nutností pro zajištění spravedlivé budoucnosti pro všechny.

Během Světového týdne šetrných budov bude síť WorldGBC pořádat akce po celém světě a sdílet příklady #BuildingTheTransition napříč třemi tématy: transformace energetiky a regenerativní a spravedlivý přechod k udržitelnosti. Letošní kampaň vyústí k summitu OSN o SDG 2023 (18.–19. září), kde se určí 11 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, které jsou nezbytné pro zajištění udržitelného zastavěného prostředí.

 

Tato témata #BuildingTheTransition zdůrazňují, jak může zastavěné prostředí podpořit Pařížskou dohodu a Cíle udržitelného rozvoje OSN:

Transformace energetiky

Transformace energetiky nespočívá jen v přechodu na obnovitelnou energii. Hovoříme o úplné systémové změně. Urychlení výstavby a renovací budov, které snižují poptávku po energii, ukládají a sdílejí čistou energii a produkují více energie, než spotřebují. Investuje do čistých technologií a podporuje její úsporu. Nedílnou součástí jsou komplexní renovace stávajících budov, aby měly minimální energetickou náročnost.

Regenerativní transformace

Jak posunout principy regenerace v zastavěném prostředí do standardu? Zdroje naší planety nám dávají život, ale nejsou nekonečné. Lidé a zastavěné prostředí musí existovat společně v cyklu přírodních systémů. To znamená nejen chránit biodiverzitu, ale také upřednostnit její obnovu, přijmout přírodní řešení a vytvořit prosperující oběhové hospodářství napříč celým hodnotovým řetězcem budov.

Spravedlivá transformace

Bez sociální spravedlnosti nemůžeme dosáhnout klimatické spravedlnosti. Největší následky mají lidé, kteří se na zhoršování životního prostředí podíleli nejméně. Rovnost není totéž, co spravedlnost. Prosazovat spravedlivý přechod v zastavěném prostředí znamená odhodlanou solidaritu při ochraně lidských práv před finančními toky, dodavatelskými řetězci, geopolitikou.

 

Cristina Gamboa, generální ředitelka, World Green Building Council:

„Poslední šance. Vycházíme z letošní šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Poslední šance, než nás vystěhuje neobyvatelná planeta. Během příprav na COP28 v Dubaji nesmíme zapomínat, že 1,5ºC je limit, nikoli cíl. Naším cílem nemůže být pouze vyhnout se nejhoršímu scénáři, když jsme schopni mnohem více. Stavebnictví má schopnost mobilizovat a škálovat dostupná řešení již nyní, aby přineslo budoucnost, která bude energeticky účinná, regenerativní a spravedlivá.

Rozšíření těchto řešení vyžaduje politickou vůli a ambice průmyslu. Jako odvětví, které se nejvíce podílí na emisích uhlíku, se zastavěné prostředí nachází na historické křižovatce, aby v rozhodujícím desetiletí dosáhlo požadovaných změn.

Proto naše kampaň #BuildingTheTransition v rámci Světového týdne šetrných budov využívá lokalizovaná řešení ze zastavěného prostředí k urychlení globálního přechodu k dekarbonizované, udržitelné a odolné společnosti. V období od 11. do 15. září vyzýváme naše globální společenství, aby bezodkladně podniklo kroky k urychlení cílů udržitelného rozvoje OSN a přechodu k energeticky efektivnímu, regenerativnímu zastavěnému prostředí pro všechny a všude.“

Zjistěte více a zapojte se do kampaně na sociálních sítích @WorldGBC, #BuildingTheTransition a #WGBW23.

Exclusive Members

All Members