Cirkulární ekonomika ve stavebních veřejných zakázkách

  • Online

  • 19. 5. 2022 9:00 – 10:00

Dlouhodobě veřejné zadavatele trápí nedostatek metodické podpory při zadávání veřejných zakázek souvisejících se stavbami. To platí zejména v oblasti požadavků na využití environmentálně šetrných, recyklovaných a recyklovatelných materiálů. V době, kdy se diskutuje nejen energetická, ale i materiálová bezpečnost a soběstačnost budou tato témata v dalším období klíčová.

Mluvčí:

Regina Hulmanová, MPSV – Zadávání zakázek s důrazem na ekonomickou výhodnost a využití požadavků z oblasti cirkulární ekonomiky
Dozvíte se mimo jiné, jaké jsou možnosti požadovat využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebních zakázkách. Dále nám mluvčí představí aktuální praxi a příklady vhodných textací pro zadávací dokumentaci.

Tereza Pavlů, ČVUT UCEEB - Nové postupy ve využívání stavebních a demoličních odpadů
Pohled na stavební a demoliční odpady tak, aby nebyly vnímány jako odpad, ale jako efektivně využitelná surovina pro výstavbu, která je k dispozici přímo na místě. O jaké materiály jde a jak je možné je využívat, se dozvíte právě z této prezentace.

K webináři se můžete připojit zde.

Exkluzivní členové

Všichni členové