Staňte se členem

 • Získáte kontakty, prestiž, inspiraci a know-how v sektoru šetrných staveb.
 • Budeme propagovat vaše šetrné projekty a produkty prostřednictvím médií a marketingu.
 • Stanete se součástí sítě více než 80 členských společností s více než 10,000 lidmi aktivními v odvětví šetrného stavebnictví.
 • Získáte jedinečnou platformu pro témata vaší sociální odpovědnosti.
 • Budete v dobré společnosti.
 • Práva a povinnosti členů, výše členských příspěvků.
 • Kompletní výhody členství

 

Registrační formulář členství

O vstupu do Rady jsem začal uvažovat již v roce 2013. CZGBC byla pro naší společnost vzdálená a neosobní asociace a kladl jsem si sám sobě otázku o smyslu a přínosu členství. Dnes, po pár letech zapojení do jejích aktivit, mohu říci, že Rada již dávno není ONI, ale MY. Koncept Ekotech je Rada.

Pro Panattoni je udržitelnost součástí firemní DNA. Členství v CZGBC je zcela logickou a přirozenou cestou, jak sdílet zkušenosti, ale především společnými silami posouvat laťku v oblasti výstavby šetrných průmyslových nemovitostí.

Česká rada pro šetrné stavebnictví je pionýrem udržitelného stavebnictví. Neexistuje žádná jiná organizace, která by v této oblasti mohla svým členům pomáhat více než CZGBC.

Hodnoty Skanska jsou založené na naplňování udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Týmu CZGBC se daří uvádět aspekty šetrného stavebnictví do mediálního prostoru profesionální a zajímavou formou. Rada si směle může dát do loga Tvůrce trhu v šetrném stavebnictví.

Českou radu pro šetrné budovy vnímáme jako vedoucí nezávislou instituci, která shromažďuje inovativní a zodpovědné subjekty z oblastí stavebnictví, realit a developmentu. Věříme, že je to správné místo a platforma pro sdílení vědomostí, čerpání inspirace a formulování doporučení k vývoji v oboru.

Kategorie členství

Exkluzivní členství

 • Určeno pro lídry trhu se zájmem o využití své pozice a zkušeností v dalšímu směřování a rozvoji Rady.
 • Příležitost ke zviditelnění a podpoře značky člena uvnitř Rady i v médiích
 • Detailní informace o připravované legislativě a změnách a možnost ji ovlivnit.
 • Individuální péče poskytovaná členem týmu Rady k zajištění maximálního využití všech výhod
 • Přednostní nabídky na partnerské příležitosti v rámci aktivit Rady
 • Pravidelná setkání s představiteli politické a podnikatelské sféry.
 • Všechny ostatní výhody platné pro řadové členství.

Pro více informací kontaktujte Simonu Kalvodu na Simona.kalvoda@czgbc.org.

Kompletní výhody členství

Členství v Radě je na jeden kalendářní rok, při vstupu v průběhu roku jsou příspěvky vypočteny poměrnou částí. Členství na následující rok lze vypovědět do 31.12. předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

Registrační formulář členství

Řadové členství

 • Účast na všech akcích Rady s výjimkou akcí pro exkluzivní členy.
 • Komplexní pohled na téma šetrných staveb díky spolupráci se členy z ostatních sektorů.
 • Náskok díky sledování trendů, sdílení informací a zkušeností.
 • Rozšíření B2B kontaktů na akcích Rady i jejích partnerů.
 • B2C marketing a mediální podpora ve spojení se značkou Rady prostřednictvím komunikačních kanálů a PR aktivit Rady.

Kompletní výhody členství

Členství v Radě je na jeden kalendářní rok, při vstupu v průběhu roku jsou příspěvky vypočteny poměrnou částí. Členství na následující rok lze vypovědět do 31.12. předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

Registrační formulář členství

Přidružené členství

 • Určeno pro asociace, neziskové organizace a jednotlivce, kteří nespadají do kategorie řadového členství.
 • Pozvánky na akce Rady a přizvání k setkání pracovních skupin.
 • Přidružení členové nemají hlasovací právo.

Kompletní výhody členství

Členství v Radě je na jeden kalendářní rok, při vstupu v průběhu roku jsou příspěvky vypočteny poměrnou částí. Členství na následující rok lze vypovědět do 31.12. předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

Registrační formulář členství

Základní aktivity a přínosy

Vzdělávání a trendy

Pořádáme semináře a vzdělávací akce, které zprostředkovávají nejnovější informace a trendy v oblasti šetrných budov. Neřešíme prostou energetickou efektivitu, ale dotýkáme se témat, která se týkají urbánního plánování, veřejného prostoru, hospodaření s vodou, recyklace ve stavebnictví apod. Mezi nejvýznamnější akce patří výroční konference Šetrné budovy, na které odborníci z celého světa představují šetrné stavebnictví na konkrétních příkladech i v globálním kontextu. 

Pracovní skupiny

Role pracovních skupin je pro fungování Rady klíčová. Každá skupina se tematicky zaměřuje na určitý aspekt šetrného stavebnictví. Aktivní členové mají příležitost rozvíjet svůj segment trhu a stanovují cíle a aktivity skupiny vedoucí k naplňování Vize Nula. Mohou se účastnit vzdělávacích akcí Rady jako mluvčí a poskytovat komentáře a citace pro tiskové zprávy a sdělení Rady. Více na stránce Pracovní skupiny.

Networking

Pořádáme pravidelné i jednorázové akce jako ideální platformu k vytváření nových obchodních kontaktů a příležitostí. Na akcích spolupracujeme s dalšími profesními a zájmovými organizacemi – obchodními komorami, oborovými svazy apod. 

Legislativní procesy

Rada je spoluzakladatelem aliance Šance pro budovy (ŠPB), složené z významných oborových sdružení. Šance pro budovy úzce spolupracuje s českou vládou v procesu přípravy legislativy k šetrným budovám, např v oblasti energetické efektivity, hospodaření s vodou, recyklace stavebních odpadů a finančních nástrojů. Detaily o aktivitách a úspěších ŠPB na www.sanceprobudovy.cz

 

Komunikace a PR

Komunikační kanály Rady zahrnují měsíční elektronický newsletter, webové stránky, sociální sítě. Všechny tyto kanály mohou členové využít ke zvýšení viditelnosti a sdílení informací. Rada také buduje prestiž vlastní značky a podporuje značky členů prostřednictvím médií a PR. Více na stránce novinky.

Registrační formulář členství

Členství v České radě pro šetrné budovy je uzavíráno na jeden kalendářní rok. Při vstupu v průběhu roku se poplatky počítají poměrně. Členství pro následující rok může být ukončeno do 31. prosince předchozího roku, jinak je automaticky obnoveno.

*Všechna pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Společnost

Kontaktní osoby

Kompetentní osoba pro členství

Kontaktní osoba pro členství

Kontaktní osoba marketing

Další kontaktní osoba

Doporučujeme vám uvést co nejvíce různorodých kontaktů, abyste mohli co nejlépe využít členství, včetně managementu, oblasti technické, udržitelnosti, marketingu a PR.

(max. 800 znaků vč. mezer)Členský závazek

Jako člen České rady pro šetrné budovy (CZGBC) se zavazujeme aktivně podporovat a dodržovat vizi udržitelného stavebnictví, které lidem poskytne vysokou kvalitu života v rámci možností naší planety.

 • Zavazujeme se prosazovat vizi Rady začleněním principů udržitelnosti do našich obchodních aktivit.
 • Budeme prosazovat postupy a způsoby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, etické a spravedlivé.
 • Budeme otevřeni a transparentní ohledně našeho pokroku a budeme sdílet příklady správné praxe s ostatními.

Dále:

 • Bereme na vědomí, že tato žádost bude předložena schválení představenstvu.
 • Souhlasíme, že informace o společnosti budou zveřejněny na webových stránkách.
 • Souhlasíme s využitím výše uvedených kontaktních údajů kanceláří a představenstvem České rady pro šetrné budovy za účelem vytvoření a rozvoje obchodních vztahů.
 • Souhlasíme s platbou členského poplatku pro období kalendářního roku v České radě pro šetrné budovy.
 • Souhlasíme se zpracováním osobních údajů.
 • Bereme na vědomí práva a povinnosti definované v platných stanovách České rady pro šetrné budovy.

 

Přidejte se k nám, budete v dobré společnosti.


Po odeslání registrace bude vygenerován dokument ve formátu pdf a odeslán na váš email, kde své prohlášení člena České rady pro šetrné budovy potvrdíte podpisem. Podepsaný dokument prosím zašlete zpět na email: info@czgbc.org.


Kliknutím na tlačítko “registrovat“ souhlasíte s výše uvedeným.

Exkluzivní členové

Všichni členové