Tým

Simona Kalvoda

Výkonná ředitelka

 • strategické plánování aktivit Rady
 • finanční plánování
 • komunikace/konzultace se členy představenstva
 • akvizice nových členů, komunikace se stávajícími členy
 • plánování a realizace aktivit a služeb pro exkluzivní členy
 • spolupráce s ERN (evropskou sítí rad pro šetrné budovy)

Moki Topiarzová

Event manažerka

 • příprava plánu akcí
 • realizace akcí CZGBC
 • zajištění sponzoringu
 • vyhodnocení akcí, zpětná vazba a komunikace se členy
 • správa webových stránek a sociálních sítí

Hedvika Jermanová

Koordinátorka vztahů se členy

 • Komunikace se členy, průběžné zjišťování zájmů a potřeb členů, promítnutí do plánovaných aktivit
 • Zajištění výstupů pracovních skupin
 • Péče o členskou základnu – administrace nových členů, aktualizace databází
 • Administrativní podpora a monitorování plnění cílů a úkolů pracovních skupin

Kde sídlíme

Exkluzivní členové

Všichni členové