Tým

Simona Kalvoda

Výkonná ředitelka

 • strategické plánování aktivit Rady
 • finanční plánování
 • komunikace/konzultace se členy představenstva
 • akvizice nových členů, komunikace se stávajícími členy
 • plánování a realizace aktivit a služeb pro exkluzivní členy
 • spolupráce s ERN (evropskou sítí rad pro šetrné budovy)

Petr Zahradník

Projektový manažer

 • příprava a řízení mezinárodních projektů
 • spolupráce s ostatními Radami (GBCs) a dalšími organizacemi
 • vyhledávání možností financování projektů Rady
 • koordinace pracovních skupin Šetrné materiály, Legislativa, Veřejné zakázky, Energetický management

Jana Knytlová

Event manažerka

 • příprava plánu akcí
 • realizace akcí CZGBC
 • zajištění sponzoringu
 • vyhodnocení akcí, zpětná vazba a komunikace se členy

Kristýna Cabrnochová

Týmová asistentka

 • administrativa členství
 • zpracování finančních podkladů
 • aktualizace kalendáře akcí na web stránkách
 • podpora při organizování akcí
 • aktualizace kontaktních informací členů
 • koordinace pracovní skupiny Zdravé vnitřní prostředí

Kateřina Kuklová

Koordinátorka projektu Zdravá škola

 • měření kvality vnitřního prostředí ve školách
 • administrace projktu Zdravá škola

Kde sídlíme

Exkluzivní členové

Všichni členové