Projekty Rady

CBRE Art of Space Awards

CBRE Art of Space Awards je prestižní soutěží realitní a poradenské společnosti CBRE, v rámci které jsou oceňovány inspirativní prostory od roku 2014.

Zjistit více

Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Zjistit více

Šetrné budovy v Národní technické knihovně

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2015 spustila pětiletý projekt Šetrné budovy v Národní technické knihovně (NTK), jehož cílem je vybudovat knižní fond odborné literatury z oboru šetrného stavebnictví.

Zjistit více

Konference Šetrné budovy

Mezinárodní konferenci Šetrné budovy pořádá Rada pravidelně každý druhý rok. První ročník konference proběhl v roce 2012. Konference je vždy inspirativním setkáním, kde účastníci získávají přehled o nejnovějších trendech v šetrném stavebnictví.

Zjistit více

SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families má za cíl podporovat vznik takových mechanizmů financování, které budou ideálně kombinovat státní podporu a zvýhodněné bankovní produkty jak pro novostavby, tak renovace budov.

S využitím environmentálních certifikací (například SBToolCZ) tak můžete mít budovu šetrnou vůči uživatelům, investorovi i životnímu prostředí. Investice i provozní náklady se ve spolupráci s bankami vybalancují tak, aby byly pro klienta nejvýhodnější.

Zjistit více

Exkluzivní členové

Všichni členové