Projekty Rady

Výklad EU Taxonomie

EU Taxonomie je nástroj, který umožňuje definovat udržitelnost investic a který by měl posunout evropskou ekonomiku směrem ke klimatické neutralitě.

Zjistit více

Zero Carbon Roadmap – Cesta ke klimaticky neutrálním budovám v České republice

Dokument nabízí kompletní analýzu trhu šetrného stavebnictví včetně identifikace bariér a podrobného souboru opatření nutných pro dekarbonizaci fondu budov do roku 2050.

Zjistit více

Konference Šetrné budovy

Mezinárodní konferenci Šetrné budovy pořádá Rada pravidelně každý druhý rok. První ročník konference proběhl v roce 2012. Konference je vždy inspirativním setkáním, kde účastníci získávají přehled o nejnovějších trendech v šetrném stavebnictví.

Zjistit více

LIFE ClimArchiBase

Klimatická vzdělávací platforma pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí.

Zjistit více

Projekt INDICATE

Vlády a odvětví stavebnictví ve třech evropských zemích zahajují projekt zaměřený na data o budovách, který má podpořit plnou dekarbonizaci. 

Zjistit více

Projekt DoubleDecker

Cílem projektu DoubleDecker je, v rámci iniciativy Build Up Skills (BUS), vytvořit strategický podklad transformace stavebnictví v České republice a na Slovensku. 

Zjistit více

ReBuilt – Cirkulární a digitální obnova stavebnictví ve střední Evropě

Stavebnictví výrazně přispívá ke spotřebě zdrojů, vzniku odpadů a emisím skleníkových plynů. Přijetí cirkulárních a digitálních postupů může pomoci snížit dopad tohoto odvětví na životní prostředí. Z tohoto důvodu má přechod na oběhové hospodářství v tomto odvětví významný dopad na ekonomiku středoevropské společnosti a zároveň pomáhá zvyšovat efektivitu využívání zdrojů. 

Zjistit více

Best of Realty - Nejlepší z Realit

Nejlepší z realit, prestižní soutěž v oblasti nemovitostí, slaví letos čtvrt století své existence. Jedná se o jedinečnou platformou pro ocenění a prezentaci nejvýznamnějších realitních projektů v České republice.

Zjistit více

NEW GREEN DEAL Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Prostředí, které vytváříme, zpětně ovlivňuje nás jako jednotlivce i jako společnost. Budovy jsou jeho základním stavebním kamenem. Nenechejme budoucím generacím pouze pár výjimečných staveb, kterými se členové Rady mohou pyšnit, ale udělejme z šetrných budov naprostý standard. 

Zjistit více

Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Zjistit více

Zdravý domov

Náš domov – lokalita i samotná budova, ovlivňují téměř každý aspekt našeho života - od toho, jak dobře spíme, jak často vidíme přátele, jak se cítíme komfortně a v bezpečí. Pokud chceme zlepšit zdraví a pohodu jednotlivců, rodin a komunit, stěží najdeme důležitější místo, kde začít, než doma: to je místo, kde většina lidí tráví většinu svého života.

Zjistit více

SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families má za cíl podporovat vznik takových mechanizmů financování, které budou ideálně kombinovat státní podporu a zvýhodněné bankovní produkty jak pro novostavby, tak renovace budov.

S využitím environmentálních certifikací (například SBToolCZ) tak můžete mít budovu šetrnou vůči uživatelům, investorovi i životnímu prostředí. Díky zeleným produktům bank se může optimalizovat investice do budovy s cílem snížit budoucí provozní náklady a zajistit vysokou kvalitu bydlení.

Zjistit více

Exkluzivní členové

Všichni členové