Projekty Rady

Roadmapa k udržitelnosti a nulovému uhlíku ve vystavěném prostředí v ČR

Strategický pohled na směřování stavebnictví a sektoru budov k udržitelnosti a na uhlíkovou neutralitu.

Zjistit více

Best of Realty - Nejlepší z Realit

Soutěž každoročně oceňuje projekty, jež reprezentují úspěchy a schopnosti architektů, stavitelů, projektantů, developerů a v neposlední řadě i realitních agentů při jejich prodeji či pronájmu. 

Zjistit více

NEW GREEN DEAL Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Prostředí, které vytváříme, zpětně ovlivňuje nás jako jednotlivce i jako společnost. Budovy jsou jeho základním stavebním kamenem. Nenechejme budoucím generacím pouze pár výjimečných staveb, kterými se členové Rady mohou pyšnit, ale udělejme z šetrných budov naprostý standard. 

Zjistit více

Konference Šetrné budovy

Mezinárodní konferenci Šetrné budovy pořádá Rada pravidelně každý druhý rok. První ročník konference proběhl v roce 2012. Konference je vždy inspirativním setkáním, kde účastníci získávají přehled o nejnovějších trendech v šetrném stavebnictví.

Zjistit více

Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Zjistit více

Zdravý domov

Náš domov – lokalita i samotná budova, ovlivňují téměř každý aspekt našeho života - od toho, jak dobře spíme, jak často vidíme přátele, jak se cítíme komfortně a v bezpečí. Pokud chceme zlepšit zdraví a pohodu jednotlivců, rodin a komunit, stěží najdeme důležitější místo, kde začít, než doma: to je místo, kde většina lidí tráví většinu svého života.

Zjistit více

SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families má za cíl podporovat vznik takových mechanizmů financování, které budou ideálně kombinovat státní podporu a zvýhodněné bankovní produkty jak pro novostavby, tak renovace budov.

S využitím environmentálních certifikací (například SBToolCZ) tak můžete mít budovu šetrnou vůči uživatelům, investorovi i životnímu prostředí. Díky zeleným produktům bank se může optimalizovat investice do budovy s cílem snížit budoucí provozní náklady a zajistit vysokou kvalitu bydlení.

Zjistit více

Společný postoj českých průmyslových developerů

Česká rada pro šetrné budovy z inciativy svého exkluzivního člena CTP nabízí příležitost ovlivnit další rozvoj využití solární energie na průmyslových projektech a podpořit společné prohlášení. Cílem této inciativy předložit návrhy na zjednodušení cenové politiky, která by motivovala k efektivnímu nakládání s obnovitelnými zdroji. Pokud s prohlášením souhlasíte, prosíme, připojte svůj podpis ve formuláři níže.

Zjistit více

Smart City Compass

Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech.

Cílem projektu je přispět k implementaci a monitoringu konceptu Smart Cities v České republice prostřednictvím specifického veřejného softwarového nástroje Smart City Compass. V projektu jsme partnery ČVUT UCEEB a Fakulty informačních technologií ČVUT.

 

Zjistit více

Šetrné budovy v Národní technické knihovně

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2015 spustila pětiletý projekt Šetrné budovy v Národní technické knihovně (NTK), jehož cílem bylo vybudovat knižní fond odborné literatury z oboru šetrného stavebnictví.

Zjistit více

Exkluzivní členové

Všichni členové