Projekty Rady

Společný postoj českých průmyslových developerů

Česká rada pro šetrné budovy z inciativy svého exkluzivního člena CTP nabízí příležitost ovlivnit další rozvoj využití solární energie na průmyslových projektech a podpořit společné prohlášení. Cílem této inciativy předložit návrhy na zjednodušení cenové politiky, která by motivovala k efektivnímu nakládání s obnovitelnými zdroji. Pokud s prohlášením souhlasíte, prosíme, připojte svůj podpis ve formuláři níže.

Zjistit více

NEW GREEN DEAL Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Prostředí, které vytváříme, zpětně ovlivňuje nás jako jednotlivce i jako společnost. Budovy jsou jeho základním stavebním kamenem. Nenechejme budoucím generacím pouze pár výjimečných staveb, kterými se členové Rady mohou pyšnit, ale udělejme z šetrných budov naprostý standard. 

Zjistit více

Zdravý domov

Náš domov – lokalita i samotná budova, ovlivňují téměř každý aspekt našeho života - od toho, jak dobře spíme, jak často vidíme přátele, jak se cítíme komfortně a v bezpečí. Pokud chceme zlepšit zdraví a pohodu jednotlivců, rodin a komunit, stěží najdeme důležitější místo, kde začít, než doma: to je místo, kde většina lidí tráví většinu svého života.

Zjistit více

Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Zjistit více

Šetrné budovy v Národní technické knihovně

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2015 spustila pětiletý projekt Šetrné budovy v Národní technické knihovně (NTK), jehož cílem je vybudovat knižní fond odborné literatury z oboru šetrného stavebnictví.

Zjistit více

Konference Šetrné budovy

Mezinárodní konferenci Šetrné budovy pořádá Rada pravidelně každý druhý rok. První ročník konference proběhl v roce 2012. Konference je vždy inspirativním setkáním, kde účastníci získávají přehled o nejnovějších trendech v šetrném stavebnictví.

Zjistit více

SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families má za cíl podporovat vznik takových mechanizmů financování, které budou ideálně kombinovat státní podporu a zvýhodněné bankovní produkty jak pro novostavby, tak renovace budov.

S využitím environmentálních certifikací (například SBToolCZ) tak můžete mít budovu šetrnou vůči uživatelům, investorovi i životnímu prostředí. Díky zeleným produktům bank se může optimalizovat investice do budovy s cílem snížit budoucí provozní náklady a zajistit vysokou kvalitu bydlení.

Zjistit více

Smart City Compass

Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech.

Cílem projektu je přispět k implementaci a monitoringu konceptu Smart Cities v České republice prostřednictvím specifického veřejného softwarového nástroje Smart City Compass. V projektu jsme partnery ČVUT UCEEB a Fakulty informačních technologií ČVUT.

 

Zjistit více

Exkluzivní členové

Všichni členové