O České radě pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (známá také pod zkratkou CZGBC – z anglického Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Priority Rady na období 2022-2023 dostupné ZDE.

MISE

Motivujeme trh ke změně způsobů, jakými lidé budovy a urbanistické celky navrhují, staví, udržují a provozují. Snažíme se vytvářet zdravé, prosperující a environmentálně i společensky ohleduplné urbánní prostředí, které zlepšuje kvalitu života.

 

VIZE

Šetrné stavebnictví bude minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Stavební proces bude efektivně využívat veškeré zdroje, včetně  obnovitelné nebo recyklované materiály bez produkce skládkového odpadu.

Rada má v současné době 106 členů a následujícím rozdělením dle zaměření:

 • Architekti, projektanti
 • Developeři a dodavatelé staveb
 • Dodavatelé materiálů a produktů
 • Dodavatelé technologií
 • Jiné
 • Poradenské a finanční služby
 • Provozovatelé budov
 • Vzdělávací a výzkumné instituce

Šetrná budova

Co je šetrná budova?

Šetrná budova je energeticky efektivní, disponuje kvalitním vnitřním prostředím, úsporně hospodaří s vodou, využívá principy cirkulární ekonomiky a udržitelné materiály. Pozitivně ovlivňuje okolní prostředí.

Šetrné budovy mají dlouhodobý ekonomický přínos pro své vlastníky v průběhu celého životního cyklu a současně vytváří pro své uživatele zdravé a komfortní vnitřní prostředí.

Staňte se členem nebo získejte více informací o členství.

Staňte se členem

Solární energie

 • Fotovoltaika a solární termické panely jako obnovitelné zdroje energie

Energie ze země a vzduchu

 • Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolí a předávají ho
  do budovy pro vytápění a přípravu teplé vody

Optimalizace spotřeby energie

 • Energetický management, řízení a automatizace provozu
 • Podrobné měření a analýza dat o spotřebách

Venkovní stínění

 • Pevné nebo pohyblivé stínící prvky a okna s odrazivými foliemi
  omezující sluneční záření a tím přehřívání budovy

Vytápění, chlazení a větrání

 • Řízené větrání s rekuperací tepla a vlhkosti
 • Využití nočního předchlazení větráním v létě
 • Využití odpadního tepla z chlazení

Obvodové konstrukce

 • Kvalitně izolované stěny, střechy a podlahy
 • Vhodně orientovaná izolující těsná okna a dveře

Zdravé vnitřní prostředí

 • Čerstvý vzduch zajištěný vzduchotechnikou s rekuperací, možnosti otevřít okno
 • Tepelný komfort v létě i zimě, možnost individuální regulace teploty
 • Přirozené denní světlo a inteligentní řízení umělého osvětlení
 • Akustika řešená pohltivými povrchy
 • Ergonomické vybavení interiéru
 • Motivace k pohybu a aktivnímu odpočinku
 • Zeleň v interiéru podporuje koncentraci a odpočinek

Hospodaření s vodou

 • Jímání dešťové vody pro splachování a závlahu zeleně

Hospodaření s vodou

 • Úsporné armatury
 • Dešťová a přečištěná šedá voda pro splachování
 • Rekuperace tepla z odpadní vody pro předehřev

Zelené střechy a fasády

 • Zadržování dešťových vod v místě
 • Ochlazování prostorů v budově i okolí díky výparu vody
 • Nižší spotřeba energie na letní chlazení budovy
 • Příjemné a přirozené prostředí pro uživatele

Udržitelné materiály

 • Budova jako materiálová banka: principy cirkulární ekonomiky
 • Recyklovatelné a recyklované materiály a demontovatelné prvky
 • Materiály s nižší uhlíkovou stopou
 • Přírodní materiály bez obsahu škodlivin

Ekologická doprava

 • Zázemí pro cyklisty a napojení na cyklostezky
 • Využívání hromadné dopravy
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola

Začlenění budovy

 • Vhodná orientace vůči světovým stranám
 • Využívání brownfieldů před zabíráním půdy
 • Zabraňování tepelným ostrovům měst zelení na střeše a fasádách
 • Podpora biodiverzity přirozených druhů rostlin a živočichů
 • Eliminace světelného znečištění oblohy
 • Dostupná občanská vybavenost a zeleň

Šance pro budovy

Organizaci Šance pro budovy založila Rada společně s Centrem pasivního domu v roce 2010 s cílem vytvářet příznivý legislativní a ekonomický rámec, který zajistí, že stavby v České republice budou šetrné, tedy energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a ohleduplné k životnímu prostředí.

Při přípravě legislativy, norem nebo podpůrných programů Šance pro budovy poskytuje institucím součinnost a expertízu široké členské základny, která čítá přes 300 firem z oblasti stavebnictví.

Více o Šanci pro budovy.

Exkluzivní členové

Všichni členové