Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy 2021

 • Online ZOOM

 • 29. 11. 2021 16:00 – 18:00

Česká rada pro šetrné budovy zve všechny členy na Výroční členskou schůzi. Výroční členská schůze se uskuteční online v pondělí 29. listopadu 2021 od 16:00. Rádi bychom se s Vámi potkali u skleničky dobrého vína osobně, ale Vaše zdraví je nám přednější. Věříme že brzy bude příležitost potkat se osobně. V tuto chvíli Vás chceme však požádat, abyste se zaregistrovali na online Výroční členskou schůzi a hlasovali pro kandidáty do představenstva Rady pomocí vzdáleného hlasovacího lístku nejpozději do 26.11.2020, 16:00. Aktuální hlasovací lístek najdete zde. Volba do představenstva se uskuteční pouze skrze vzdálené hlasovací lístky, využijte proto svůj hlas ovlivnit složení představenstva Rady. 

Vrámci Výroční členské schůze budou projednány následující body: 

 1. Projednání zprávy představenstva o činnosti Rady za uplynulý rok
 2. Představení aktivit Rady na rok 2022
 3. Činnost Šance pro budovy na rok 2022
 4. Volba členů do představenstva
 5. Vyhlášení výsledků voleb do představenstva
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

Kandidáti do představenstva Rady (představení ke stažení zde)

 1. Karel Fronk, Skanska a.s. (video)
 2. Tomáš Habel, Daikin Airconditioning CE Czech Republic, spol. s r.o. (video)
 3. Petra Hajná, CPI Property Group (video)
 4. Robert Leníček, Len+k architekti (video)
 5. Antonín Lupíšek, ČVUT UCEEB (video)
 6. Jaroslav Nutil, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. (video)


Pravidla a instrukce k valné hromadě: 

 • Pokud máte hlasovací právo a nemůžete se zúčastnit členské schůze, můžete delegovat některého z Vašich kolegů, nebo hlasovat prostřednictvím dálkových hlasovacích lístků (ke stažení zde)
 • Jednací řád valné hromady je v případě zájmu (ke stažení zde).
 • Platné stanovy CZGBC (ke stažení zde)

Návrhy bodů k doplnění do programu schůze a/nebo k hlasování zašlete emailem na Simona.kalvoda@czgbc.org nejpozději do 15.11.2021.

Zúčastněte se členské schůze a využijte jako platformy k vyjádření Vašich názorů, připomínek a návrhů k chodu a rozvoji Rady. Vyzýváme všechny zástupce členských společností s hlasovacím právem, aby se Výroční členské schůze zúčastnili a přímo ovlivnili další rozvoj Rady.

Exkluzivní členové

Všichni členové