Druhý workshop k přípravě dekarbonizační roadmapy českého stavebnictví

  • Impact HUB, Drtinova 10, Praha 5

  • 14. 2. 2023 9:30 – 11:30

Jak dekarbonizovat české stavebnictví? Kde vidíte bariéry a jak je odstranit? Jak si představujete české stavebnictví v roce 2050?

Na setkání se zaměříme na identifikaci bariér v oblasti udržitelného provozování budov. Nejdelší fáze životního cyklu budovy je spojená zejména se spotřebou energie. Zvyšování účinnosti jejího využívání je intenzivně řešeným tématem, zintenzivněným aktuální geopolitickou situací. Z globálního hlediska znamená spotřeba energie jeden z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů. Provozní stav budovy zahrnuje ale také další kvalitativní aspekty jako je trvanlivost konstrukcí, spolehlivost technologií, optimalizace v čase proměnlivého provozu apod.

Přijďte diskutovat a pomoci nastavit ambiciózní a přitom realistickou „roadmapu“ dekarbonizace stavebnictví !

Agenda:

9.30 – 10.00 – seznámení s připravovanou strukturou roadmapy, aktuální stav analýz

10.00 – 10.40 – moderovaná diskuze – sdílení zkušeností z vašeho sektoru, identifikace bariér a hledání jejich řešení v cestě za snižováním emisí a spotřeby energie

10.40 – 11.30 – prioritizace témat a hledání opatření – společná diskuze k identifikaci vhodných opatření pro podporu dekarbonizace a zviditelnění kvalitních příkladů členů Rady

Pokud se nebudete moci zúčastnit, neváhejte v rámci společnosti předat pozvání na jinou relevantní osobu.
Budeme se těšit na debatu.

Exkluzivní členové

Všichni členové