Green Walk - Green Talk: Modro-zelená infrastruktura: Vesi Hostivař

  • Vesi Hostivař (mapa)

  • 30. 5. 2024 14:00 – 16:00

Nenechte si ujít odpolední Green Walk – Green Talk na téma modro-zelená infrastruktura v rámci kterého navštívíme rezidenční komplex společnosti YIT Vesi Hostivař, revitalizovaný brownfield v pražské Hostivaři.

V projektu YIT myslí na šetrnost k životnímu prostředí a zařadila zde proto hned několik ekologických prvků. Pro zalévání je přednostně využívána dešťová voda z akumulačních nádrží. Co se týče obnovitelných zdrojů, část spotřeby elektřiny ve společných prostorách komplexu pokrývá fotovoltaická elektrárna na střeše jedné budovy – díky tomu dochází k energetické úspoře a snížení emisí CO2 o přibližně 5 tun ročně. Dále je zde možnost využít nabíjecí stanici pro elektromobily. Při výstavbě pak developer na část z konstrukcí použil tzv. „zelený“ beton, kde je přírodní kamenivo nahrazeno nadrceným směsným demoličním odpadem. Tím došlo ke snížení emisí CO2 o téměř 3 %, úspoře přírodních zdrojů a podpoře cirkulární ekonomiky. 

V rámci hospodaření s dešťovou vodou jsou zde aplikována tato opatření:

  • Systém akumulace, retence a odparu dešťových vod
  • Dešťová voda je v areálu využita na zálivku zeleně
  • Regulovaný odtok do Košíkovského potoka
  • Zelené střechy nad konstrukcemi 1. PP

 

Projekt ReBuilt podporuje cirkularitu a digitalizaci ve stavebnictví.
Více o tomto projektu a dalších projektech financovaných z programu Interreg najdete zde.

Vstupné

Členové

400 Kč

Ostatní

1 200 Kč

Platba proběhne převodem na základě faktury, kterou obdržíte po Vaší registraci. Vezměte prosím na vědomí, že vaše registrace je závazná. Zrušení lze provést zdarma 48 hodin před akcí, poté vám bude účtováno plné vstupné. Kapacita účastníků je omezena.

Partneři akce

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován. 
If you agree to the processing of personal data, please confirm by checking the box. If you do not consent to the processing of personal data, your data will only be used for registration for a specific event and related administration or for other purposes for which consent is not required.


Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Registrací souhlasíte s využitím fotografií/videozáznamu Českou radou pro šetrné budovy.

Exkluzivní členové

Všichni členové