Green Walk Green Talk: Proměna bývalého hotelu InterContinental

Bývalý hotel InterContinental postavený v letech 1968 až 1974 pod vedením Karla Filsaka v historickém centru Prahy patří k vrcholným ukázkám středoevropské brutalistní architektury. Díky zapojení celé řady autorských kolektivů umělců a řemeslníků je po stránce exteriéru i interiéru jednou z nejreprezentativnějších staveb své doby. Probíhající rekonstrukce je ve fázi dokončování první etapy a na tuto linku navazuje s cílem, aby stavba mohla opět důstojně rámovat to nejlepší z minulé i soudobé řemeslné a umělecké tvorby. V technické rovině odstraňuje důsledky původních nedostatků i devastujících zásahů uplynulých dekád za použití na míru vytvořených postupů. Díky tomu bude možné zachovat nezaměnitelný charakter budovy a přitom zohlednit technologické i ekologické požadavky 21. století. Znovu otevřen bude pod značkou Fairmont jako Golden Prague Hotel.

Širší projekt revitalizace okolí pod názvem Staroměstská brána pak doplňuje nové zelené vrstvy a usiluje o obnovení porušených urbanistických vazeb i zařazení lokality na kulturní a společenskou mapu města, tak aby dobře sloužila obyvatelům i návštěvníkům Prahy.

Prohlídka nabídne pohled do procesu rekonstrukce a informace o jejím průběhu včetně různých mimořádných architektonických i technologických prvků formou krátkého komentáře i výstavních panelů. Součástí je návštěva terasy v 9. patře s výhledem nad pražské střechy.

Projekt se otevírá v rámci festivalu Open House, pod jehož hlavičkou nabídne prohlídkové časy i pro širokou veřejnost. Letos umožní nahlédnout do 109 zajímavých budov a přináší bohatý doprovodný program.

Jedná se o živou stavbu, účastníci budou požádání o podpis bezpečnostního protokolu a budou jim předány ochranné přilby. Doporučena je pevná obuv. Objekt není bezbariérový, k dispozici není žádné zázemí (občerstvení, toalety), vstup je možný od 15 let.

Registrace na akci je možná pouze pro členy Rady s omezenou kapacitou 20 osob, z toho důvodu prosím registrujte pouze jednoho zástupce členské společnosti. V případě většího počtů zájemců nás kontaktujte na info@czgbc.org, zařadíme Vás na waiting list.

Projekt ReBuilt podporuje cirkularitu a digitalizaci ve stavebnictví.
Více o tomto projektu a dalších projektech financovaných z programu Interreg najdete zde.

Exkluzivní členové

Všichni členové