Jak se vypořádat s ESG 3

  • EY, Na Florenci 2116/15 (mapa)

  • 8. 11. 2023 9:00 – 11:00

ESG a taxonomie stále více nabírají na důležitosti, vyvíjejí se podmínky a požadavky na reportování. Proto jsme pro vás připravili sérii debatních setkání, která vám pomůžou zorientovat se v této složité problematice ve stavebnictví. Členové Rady, kteří patří mezi lídry v oboru – EY, Frank Bold Advisory a KPMG se s vámi podělí o novinky a zkušenosti v otázkách reportování.

Garantem třetího setkání je EY. Rámcový program:

  • Hodnocení klimatických rizik – detail legislativních požadavků (i IFRS S2) a jak prakticky na ně – viz i řešení v ČR (plán MŽP/MMR na vypracování klimatického nástroje od AVČR a ČHMÚ)
  • Praktický pohled na data, jejich sběr a zpracování – jaká data bude potřeba vykazovat, v jakém formátu, atd
  • Pohled na implementaci CSRD do národní legislativy a provazba na existující složkové zákony

Mluvčí: Alice Machová z EY
Další mluvčí a program budou doplněni z řad developerů, stavebních firem a relevantních ministerstev. Sledujte náš web a sociální sítě pro bližší informace.

Členská cena platí také pro členy ADMD a ARTN.
Těšíme se na viděnou! 

Vstupné

Členové

400 Kč

Ostatní

950 Kč

Platba proběhne převodem na základě faktury, kterou obdržíte po Vaší registraci. Vezměte prosím na vědomí, že vaše registrace je závazná. Zrušení lze provést zdarma 48 hodin před akcí, poté vám bude účtováno plné vstupné. Kapacita účastníků je omezena.

Partneři akce

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován. 
If you agree to the processing of personal data, please confirm by checking the box. If you do not consent to the processing of personal data, your data will only be used for registration for a specific event and related administration or for other purposes for which consent is not required.


Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Exkluzivní členové

Všichni členové