Konference Brownfieldy 2024

  • Automatické mlýny v Pardubicích, Mezi Mosty, 530 03 Pardubice I (mapa)

  • 3. 6. 2024 9:00 – 16:00

Konference Brownfieldy je místem pro setkávání soukromého a veřejného sektoru nad problematikou revitalizace nevyužívaných lokalit. Každý rok se koná na jiném místě, v jiném brownfieldu. Každé místo s sebou přináší novou inspiraci a témata. Šestý ročník se odehraje v jedinečných prostorech Automatických mlýnů v Pardubicích, a téma je nasnadě: Brownfield jako prostor pro odvahu, kreativitu a inovace.

Jak náročné je v českém prostředí realizovat odvážné, kreativní a inovativní projekty? Kolik energie, peněz a času stojí? A může to být snazší? Příběhy malých i velkých projektů na brownfieldech, které jdou za hranice běžného, odhalí největší úskalí současně nastavených podmínek.

Máte jasnou představu, jak nastartovat rozvoj brownfieldů a stavět skutečně udržitelně? Přijďte sdílet svůj názor s dalšími odborníky na konferenci Brownfieldy. 

Program a registrace: www.konferencebrownfieldy.cz

Vstupné pro členy CZGBC 2 900 Kč (pro využití slevy kontaktujte konference@kfbrownfieldy.cz)

Základní vstupné 3 600 Kč

Exkluzivní členové

Všichni členové