Koordinace připomínek k EU sustainable finance taxonomy

  • Online Zoom

  • 11. 12. 2020 9:30 – 11:30

Česká rada pro šetrné budovy a aliance Šance pro budovy vás na základě zpětné vazby ke zprávě o posuzování zelených investic (EU Taxonomy) z minulého týdne zvou na online pracovní skupinu ke koordinaci připomínek. Seznámit se s taxonomií a účast na koordinační schůzce doporučujeme zejména členům z řad developerů a stavebních firem (pro technické detaily) a členům z řad investičních skupin a finančních institucí.

Taxonomie směřuje ke klasifikaci různých druhů investic na základě toho, zda jsou v souladu s environmentálními cíli EU. V důsledku bude ovlivňovat směřování EU fondů do různých odvětví. Pro naše odvětví udržitelné výstavby se tak jedná o zásadní příležitost.

Pracovní setkání proběhne v pátek 11. 12. od 9:30 prostřednictvím platformy Zoom.

 

Partneři akce

Exkluzivní členové

Všichni členové