Kulatý stůl: Brownfieldy

  • Kanceláře Skanska, Křižíkova 682/34a, Praha 8,

  • 5. 2. 2020 9:00 – 11:00

Rada připravuje v průběhu 1. čtvrtletí 2020 sérii kulatých stolů k strategickým úkolům a směřování Rady, vedoucí k naplňování cílů Vize Nula. Jednání proběhnou v rámci pracovních skupin i v obecné rovině, zrevidujeme dosažené strategické cíle, určíme priority a střednědobé úkoly, které povedou k rozvoji Rady i k podpoře zájmů jejích členů.

Zveme Vás k setkání u kulatého stolu, které bude věnováno pracovní skupině Brownfieldy. Cílem setkání bude zrevidovat činnost a úspěchy skupiny a definovat její strategické cíle na další 2 roky. 

K jednání jsou zváni všichni členové České rady pro šetrné budovy, kteří mají o témata pracovní skupiny zájem. Registrujte se skrz formulář níže. 

Exkluzivní členové

Všichni členové