Kvalita vnitřního prostředí - akce Státního zdravotní ústavu

 • Online

 • 14. 4. 2021 9:00 – 15:30

Státní zdravotní ústav pořádá webinář zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí budov. 

Hlavním tématem semináře jsou otázky zhoršující se kvality vnitřního prostředí budov v souvislosti se snižováním jejich energetické náročnosti, tj. jejich utěsněním bez následného dořešení větrání všech typů prostor – obytných, pobytových, pracovních, výrobních i nevýrobních.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO:
Investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.

PROGRAM WEBINÁŘE:

 • 8,00-9,00 Registrace účastníků
 • 9,00-9,45 Ing. Kateřina Pilařová, DiS, KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
  • Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov
 • 9,45-10,30 Ing. Miroslava Mikešová, Státní zdravotní ústav
  • Aktuálně řešené problémy ve vnitřním prostředí
 • 10,30-10,50 Přestávka na kávu
 • 10,50-11,35 RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav
  • Problematika nových technologií v sanitaci
 • 11,35-12,20 MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK
  • Kvalita vnitřního prostředí budov a moderní způsob života
 • 12,20-13,10 Oběd
 • 13,10-13,50 prof. Ing. Karel Kabele, CSc., České vysoké učení technické v Praze
  • Snižování energetické náročnosti a kvalita vnitřního prostředí budov
 • 13,50-14,30 Ing. Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budov
  • Kvalita vnitřního prostředí z pohledu České rady pro šetrné budovy
 • 14,30-14,50 Diskuse a ukončení semináře a webináře 

Více informací a Registrace ZDE.

Exkluzivní členové

Všichni členové