Performance Design & Build a BIM - zkušenosti z praxe

 • Online Zoom

 • 27. 5. 2021 9:00 – 13:00

V dalším pokračování online workshopů k metodě přípravy a realizace projektů formou Performance Design & Build se zaměříme na aktuální trendy v dané oblasti, stanovení požadavků a hodnocení návrhů novostaveb přes LCC, využití certifikace LEED, uhlíkovou neutralitu, modelování pomocí BIM a samozřejmě na praktické příklady a zkušenosti.

PROGRAM:

- 9.00 – 9.25: Performance D&B (PDB) ve světle aktuálních trendů (Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., Chamrád Legal)

 • Proč PDB
 • Inspirace EPC
 • Základní charakteristika – schéma
 • Zaměření na ověřování cílových parametrů při skutečném provozu
 • PDB - nástroj odpovědného zadávání
 • PDB a ESG?  

- 9.25 – 10.10: Příprava projektů Performance D&B (PDB) – Stanovení požadavků na funkci a výkon, hodnocení návrhů novostaveb přes LCC při zadávání zakázky (Ing. Miroslav Marada, MBA, předseda APES, Mgr. David Dvořák, Ph.D., LL.M./MT Legal)

 • Představení přístupů metodiky – využití varianty A) až C) se zaměřením na varianty bez kalibračního modelu
 • Způsob nastavení požadavků cílových parametrů
 • Nastavení hodnotících kritérií (nikoliv jen cena) – příklady
 • Průběh hodnocení nabídek v praxi
 • Pohled ZZVZ 

- 10.10 – 10.40: Využití certifikace LEED u projektů Performance D&B (DPB), PDB - cesta k uhlíkové neutralitě (Ing. Petr Vogel, tajemník představenstva České rady pro šetrné budovy, EkoWATT)

 • Zmínka z metodiky – o přístupu. Ověřování cílových parametrů v praxi
 • LEED cesta k nastavení a ověření cílových parametrů při skutečném provozu budovy popis/kalibrační model
 • Cesta k uhlíkové neutralitě v metodice PDB

- 10.40 – 11.20: Praktické zkušenosti z přípravy a realizace projektu Design & Build z pohledu zadavatele, příprava a realizace projektu (Ing. Alena Havlíčková/Mgr. Silvie Mádrová/Mgr. Jakub Váňa/Jihomoravský kraj)

 • Zkušenosti z praxe, a to jak z přípravy zadání projektu, tak ze samotné realizace
 • PDB nástroj odpovědného zadávání

- 11.20 – 11.35: BIM, veřejné zakázky a PDB – základní vymezení (Mgr. David Dvořák, Ph.D., LL.M./MT Legal)

 • Obecně k BIMU a jeho promítnutí do legislativy veřejných zakázek a metodiky PDB

- 11.35 – 12.30:  PDB a první zkušenosti z využití BIM v praxi (Tomáš Čermák – BIM specialista)

 • Blíže o procesech BIMU
 • Praktická ukázka použití BIM při přípravě a realizaci projektu PDB
 • Výhody využití BIMU u PDB, kdy se zhotovitel angažuje na stavbě i po přejímce díla

- 12.30 – 12.50: Jak skloubit architektonickou soutěž s konceptem Performance D&B - pohled architektů z praxe (Dipl. Ing. Mirko Lev, architekt, starchitects)

 • Architekti a PDB – fungujete to, lze to skloubit
 • Důvody, proč ano

-  Závěr a diskuse

Vstup na akci je zdarma, pro přístup do online rozhraní je nutná registrace. 

Akci pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

Exkluzivní členové

Všichni členové