Rethink Architecture: Materials

Proces výstavby převážně probíhá tradičním způsobem návrh - výstavba - provoz – demolice. Není proto divu, že až 2/3 všech odpadů v České republice pochází právě ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají  docházet. Nastal čas přehodnotit, co znamená dobrá architektura.   

Čtvrtá přednáška ze série o udržitelné architektuře, která má za cíl inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů. Jak přemýšlet o celém životním cyklu budovy již ve fázi jejího návrhu? Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat? Jak přistupovat k udržitelnosti stavebních materiálů a konstrukcí? To představí ORA ateliér a další odborníci, kteří nahlíží na proces architektonického návrhu, výstavby a konce životního cyklu budovy komplexně. Součástí přednášky bude virtuální prohlídka budovy Kendeda Building, která se řadí mezi ekologicky nejvyspělejší budovy světa 

Mluvčí: 

  • Karel Goláň, INCIEN a crea_tura - principy cirkulární ekonomiky ve stavebnictví
  • Shan Arora, Kendeda Building - online přednáška s virtuální prohlídkou udržitelné budovy v USA (v angličtině)
  • Marie Nehasilová, UCEEB ČVUT - LCA a výběr šetrných materiálů
  • Karel Fronk, Skanska - principy šetrné demolice, příklady užití recyklovaných materiálů v praxi
  • Jan Veisser a Jan Hora, ORA - prezentace projektů jako Dům v ruině a Štajnhaus Mikulov

Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s CAMP - Centrem architektury a městského plánování. 

Chcete dostat pozvánku na příští akci Rethink Architecture a také e-book Rethink Architecture, který vyjde na konci roku 2020? Zanechte kontakt na sebe ve formuláři níže.

 

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

 

© Photo by BoysPlayNice

Exkluzivní členové

Všichni členové