Rethink Architecture: Spolupráce - úvodní přednáška k workshopu

  • CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera (mapa)
    nebo online stream 

  • 14. 9. 2022 19:00 – 22:00

Jak může mezioborová spolupráce pomoci při hledání nejlepších řešení pro udržitelné projekty? Chtěli byste vědět více o práci s recyklovanými materiály ve venkovních prostorech? Rozšířit si obzory o tom, jaké postupy používají vaši kolegové a co je dobré mít na paměti? Jak zapojit veřejnost i další strany do procesu návrhu?

Přijďte se inspirovat a získat checklist udržitelné architektury.

Přednáška, doplňující mezioborový workshop Rethink Architecture: Zažij udržitelnost, představí možnosti zlepšení spolupráce na cestě za udržitelností v praxi.

Přednášející:
Karolína Barič, Kateřina Eklová (Rethink Architecture) - Checklist udržitelné architektury
Jan Waldhauser (krajinářská/zahradní architektura) - Jak změnit prostředí pomocí malých intervencí
Jana Pyšková (krajinářská architektka) - Spolupráce při tvorbě krajinářských projektů
Petr Klápště (urbanista) - Postup přípravy participativního procesu na příkladu brownfieldu Modřanský cukrovar

Akci pořádá Rethink Architecture Institute ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování a Českou radou pro šetrné budovy pod záštitou České komory architektů.

Exkluzivní členové

Všichni členové