Rethink Architecture: Udržitelnost bez technologií

  • CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera (mapa), nebo online stream

  • 28. 2. 2024 19:00 – 21:00

Udržitelnost v architektuře – to nejsou jen sofistikované moderní technologie, kterými se nezřídka dohání nevhodný koncept stavby. Těžba surovin na výrobu technologií, doprava a posléze recyklace technologických zařízení přinášejí značné ekologické dopady.

Úvodní přednáška Rethink Architecture v roce 2024 se zaměří na téma low-tech aneb jak koncipovat stavby udržitelně a bez složitých technologií pro jejich fungování. Jak se můžeme inspirovat historickou architekturou a přizpůsobit se kontextu a místním přírodním podmínkám? Ukážeme si také vhodné příklady ze současnosti a v neposlední řadě se zaměříme na ekonomické úspory i sociální rozměr low-tech přístupu.

Akci pořádá Rethink Architecture Institute ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování pod záštitou České rady pro šetrné budovy. Přednáška je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy a je součástí projektu LIFE ClimArchiBase, který je kofinancovaný EU a Ministerstvem životního prostředí.

Na přednášce vystoupí

  • Ing. Jan Žemlička, Ph.D., fanoušek rozumných budov a projektant i konzultant technického zařízení budov.
  • Ing. Jan Pivec, stavební inženýr a architekt s vlastní projekční kanceláři Pivec Projekce, která tvoří společný ateliér s významnými českými architekty Helenou a Daliborem Borákovými.
  • MgA. Alžběta P. Brůhová, architektka kombinující vlastní praxi, výuku (koordinátorka ateliéru A2 | Future Architectures Platform) a práci v neziskové organizaci Architektky, kterou spoluzaložila.
  • Ing. arch. Petr Lešek, Ph. D., architekt, spoluzakladatel ateliéru Projektil architekti a 1. místopředseda představenstva České komory architektů, kde se věnuje tématům zadávání veřejných zakázek, udržitelnosti, vzdělávání dětí a mládeže a Politice architektury a stavební kultury ČR.

foto: Andrea Lhotáková, archiweb.cz

Registrace ZDE.

Projekt ReBuilt podporuje cirkularitu a digitalizaci ve stavebnictví. Více o tomto projektu a dalších projektech financovaných z programu Interreg najdete zde.

Exkluzivní členové

Všichni členové