Seminář: BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci

  • Centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

  • 13. 11. 2019 10:00 – 13:00

Zveme vás na seminář České rady pro šetrné budovy na téma BIM jako zdroj dat pro kvalitní projektování a realizaci. Detailněji se zaměříme na nastavení takových standardů BIM, které budou mít velkou přidanou informační hodnotu a budou dostatečně praktické pro užívání v různých fázích projektu. Standardizace údajů je klíčová pro efektivní možnosti předávání modelu mezi jednotlivými účastníky v jednotlivých fázích projektu. Tento workshop se zaměříme na všechny fáze projektové přípravy a realizaci.

Hlavní diskutovaná témata:

  • příprava dat pro BIM model, jejich verifikace, aktualizace v čase,
  • standardizace dat využívaných pro BIM modely,
  • využití různých úrovní detailu dat v BIM modelu pro různé účely,
  • možné technické řešení jednotné platformy tak, aby model byl standardizovaně čitelný různými aplikacemi a různými uživateli,
  • využití informací o  produktech nashromážděných v BIM knihovnách pro výběr vhodnějšího materiálu nebo prvku podle klientem volených kritérií.

Mluvčí budou odborníci na projektování s použitím BIM a na databáze parametrů včetně standardizace datových vstupů.

Cílová skupina: akce je určena především pro projektanty, architekty, developery a investory a stavební firmy

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2019.

Vstupné

Členové CZGBC, ČKA a Abrast, neziskové organizace, studenti a akademická sféra

400 Kč

 Ostatní

1 200 Kč

Platba proběhne převodem na základě faktury, kterou obdržíte po Vaší registraci. Vezměte prosím na vědomí, že vaše registrace je závazná. Zrušení lze provést zdarma 48 hodin před akcí, poté vám bude účtováno plné vstupné. Kapacita účastníků je omezena. Prosím registrujte se skrze formulář níže, nejpozději do 11.11.2019.

Partneři akce

Exkluzivní členové

Všichni členové