Seminář: Komplexní přehled certifikací

  • Online Zoom

  • 20. 10. 2020 9:00 – 11:00

Seminář nabídne účastníkům celistvý prohled na problematiku environmentálních certifikací, jejich vývoj a motivace k jejich využití na projektech. V rámci semináře se mluvčí zaměří na nejpoužívanější certifikace na českém trhu, tedy BREEAM, LEED, WELL a SBTool CZ a představí:

  • vhodnost použití certifikací pro různé typy budov
  • srovnání mezi certifikováním v době návrhu a výstavby projektu a v době provozu budovy
  • jak probíhá proces certifikace v jednotlivých certifikačních systémech
  • příklady dobré praxe
  • připravovanou příručku České rady pro šetrné budovy na téma certifikací, k jejímuž obsahu budou mít účastníci semináře možnost dát svou zpětnou vazbu a náměty na doplnění.

Akce je tedy vhodná pro každého, kdo by se rád více v problematice zorientoval či kdo má zájem o certifikaci svých projektů, ale není si jistý, jaký ze stávajících systémů je pro jeho konkrétní projekt nejvhodnější.

Mluvčí:

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Exkluzivní členové

Všichni členové