Šetrná řešení v praxi: Automatizace, regulace - Smart systémy

  • Online aplikace ZOOM

  • 24. 6. 2020 16:00 – 18:00

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Osmá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Automatizace, regulace - Smart systémy se uskuteční 24.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky Smart systémů v kontextu šerného stavebnictví jako systémů, které pomáhají snižovat náklady, šetřit zdroje a zvyšovat pohodlí uživatelů budovy.  Mluvčí se během webináře zaměří na:

  • Stručný přehled možností, které dnešní smart systémy nabízejí, digitalizace a BIM
  • Smart systémy v životním cyklu budovy
  • Automatizace, digitalizace, monitoring a vzdálený management jako prostředky pro snížení nákladů a zvýšení komfortu budov
  • Příklady dobré praxe

Mluvčí: 

 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

 

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2020.

Partneři akce

Exkluzivní členové

Všichni členové