Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Návrhy sadových úprav

  • Online aplikace Zoom

  • 9. 9. 2020 16:00 – 17:00

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů jsme připravili sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Osumnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Návrhy sadových úprav se uskuteční 9. 9. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na navrhování sadových úprav v šetrném standardu. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Na co by si architekti při navrhování zeleně měli dávat pozor
  • Příklady dobré a špatné praxe
  • Rostliny jako živé organismy v urbanizovaném prostředí
  • Zkušenosti investora a developera s navrhováním zeleně
  • Proč volit šetrné principy při navrhování zeleně

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Další témata série debat budou následovat, sledujte nás dál. Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Partneři akce

Exkluzivní členové

Všichni členové