Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - Co-working

  • Online ZOOM

  • 31. 3. 2021 16:00 – 17:00

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Šestá z letošní série debat - Co-working se  uskuteční 31.3. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na vzrůstající roli Co-workingu s ohledem na nové požadavky vyvolané Covid. Mluvčí se v rámci debaty zaměří na tato témata: 

  • Vývoj potřeb uživatelů kanceláří v rámci současné situace 
  • Jak podpořit rozvoj zdravého a flexibilního vnitřního prostředí 
  • Role Co-workingu v souvislosti s Covid

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Partneři akce

Exkluzivní členové

Všichni členové