Klimatický den společnosti Skanska

  • online

  • 15. 6. 2022 10:00 – 12:00

Připojte se k druhému ročníku Klimatického dne - Climate Day společnosti Skanska s názvem: „Oběhové hospodářství ve stavebnictví a v soukromém životě.“

Letos Vás zveme na představení zajímavých příkladů s tématem cirkulární ekonomiky. Zavádění principů znovu využívání existujících materiálů hraje ve stavebnictví klíčovou roli. Cirkulární ekonomika je také jedna z cest ke zmírnění a přizpůsobení se na změny klimatu. Společně se Skanska Experty a pozvanými hosty budeme diskutovat o cirkulární ekonomice v kontextu života jednotlivců i v kontextu stavebního sektoru.

Podrobný program a seznam řečníků najdete ZDE.

Exkluzivní členové

Všichni členové