Výroční členská schůze 2022

  • Bude upřesněno

  • 1. 12. 2022 16:00 – 19:00

Zveme Vás na Výroční členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 1.12.2022.

V rámci setkání proběhnou doplňující volby členů představenstva. Vyzýváme všechny členy, kteří mají zájem ovlivnit vývoj a další rozvoj České rady pro šetrné budovy, aby se ucházeli o místo v představenstvu Rady.

Člen představenstva je čestná pozice a volební období je na dva roky. Představenstvo se schází jednou za tři-čtyři měsíce a očekává se, že jeho členové věnují aktivitám a rozvoji Rady asi půl až jeden den měsíčně. Kandidát musí být zaměstnancem členské firmy Rady.

Hlavní odpovědnosti členů představenstvo Rady:
▪ Navrhovat nové aktivity/iniciativy vedoucí k dalšímu rozvoji Rady a zlepšení služeb členům
▪ Poskytovat odbornou podporu výkonnému týmu v diskutovaných tématech
▪ Monitorovat plnění strategických cílů a finančních výsledků
▪ Reprezentovat Radu na vybraných akcích pořádaných Radou i ostatními institucemi
▪ Podněcovat potenciální členy ke vstupu do Rady

Kandidáti by měli mít zkušenosti v odvětví šetrného stavitelství a podnikatelském sektoru, dobré strategické myšlení a být orientovaní na výsledky.

Pokud máte zájem o kandidaturu na člena představenstva České rady pro šetrné budovy, vyplňte prosím nominační formulář a odešlete nejpozději do 15. listopadu 2022.

Profily všech kandidátů budou poskytnuty členům před AGM a kandidáti se budou osobně prezentovat přímo v den konání akce. Informace ohledně volebního procesu poskytneme na vyžádání. Kandidáti mají také možnost účastnit se všech akcí Rady, které se budou konat v období do Členské schůze a představit se na těchto akcích účastníkům.

Formální pozvánka na Členskou schůzi spolu s programem a dalšími materiály bude rozeslána blíže před akcí.

Exkluzivní členové

Všichni členové