WORKSHOP POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV

  • ČVUT UCEEB, místnost 101
    Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

  • 7. 12. 2022 13:00 – 16:00

LCA DATA A DATABÁZE A METODIKA PRO STAVEBNÍ PRAXI

Program setkání je následující:
13:00 - 13:15 Představení projektu, Doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
13:15 – 13:45 LCA data a databáze stavebních materiálů v kontextu ČR + 
diskuze, Ing. Julie Železná, Ph.D.
13:45 – 14:15 Využití BIM pro LCA budov, Ing. Jakub Veselka
14:15 – 14:30 Coffee Break
14:30 - 15:00 LCA metodika pro budovy a stavební praxi v ČR + diskuze,
Ing. Julie Železná, Ph.D.
15:00 – 15:30 Metodický pokyn pro investory, architekty a projektanty 
k optimalizaci environmentálních dopadů budov, 
Ing. Martin Volf, Ph.D.
15:30 – 16:00 Další kroky a výstupy (web, benchmarky), pokračování, 
diskuze, Doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. 

Prosíme o registraci předem na email: jan.pesta@cvut.cz

Exkluzivní členové

Všichni členové