Zakládající setkání pracovní skupiny Taxonomie a ESG

 • Impact Hub, žlutá zasedací místnost 

 • 26. 1. 2023 15:00 – 17:00

Hlavním úkolem skupiny bude vytvoření obsahového výkladu problematiky taxonomie a definování konkrétních aspektů na národní úrovni. Jedná se o podklad pro stanovení širšího konsenzu zúčastněných stran nad konkrétními pravidly hodnocení plnění požadavků taxonomie. Náplní práce skupiny bude propojovat poznatky z mezinárodní scény s požadavky a představami účastníků trhu na národní úrovni. S využitím evropské regionální sítě rad pro šetrné budovy budeme schopní přinášet zkušenosti z dalších zemí a využít je pro vytvoření takového metodického návodu. Cílem je společné porozumění věci, akceptace jednotného přístupu a hodnotících kritérií a zjednodušení procesu pro investory i pro bankovní sektor.
Pracovní skupina je určena exkluzivně pro členy Rady, bude obsahově zaměřená zejména pro investory, poradce a finanční sektor.
 
Agenda prvního setkání:

 • Úvodní shrnutí k tématu ESG a taxonomie.
 • Diskuze role CZGBC: 
  - platforma pro vytvoření širšího konsenzu, jak aplikovat taxonomii v sektoru budov v praxi, s využitím zahraniční  inspirace
  - koordinace přípravy metodických podkladů v oblasti budov
  - šíření informací, vzdělávání
 • Stanovení konkrétních kroků a úkolů k vytvoření obsahového výkladu problematiky taxonomie.

Exkluzivní členové

Všichni členové