Zelené střechy v teorii a praxi

 • Otevřená zahrada
  Nadace Partnerství v Brně
  Údolní 567/33

 • 28. 2. 2023 9:30 – 15:30

Seminář je určen především pro odbornou veřejnost, projektanty, realizátory, zástupce státní správy a samosprávy. 

Témata

 • Rozdělení zelených střech podle různých kritérií
 • Střešní konstrukce pro zelené střechy
 • Vegetační souvrství – definice, funkce
 • Požadavky na vegetační souvrství
 • Technologie zakládání
 • Vegetační souvrství šikmých zelených střech
 • Nejčastější chyby při návrhu a realizaci
 • Příklady soukromých i veřejných zelených střech
 • Diskuse

Počet míst je omezen, registrace je do 21. února 2023 zde.
Vložné zahrnuje odborný program, coffee break, standardy Vegetační souvrství zelených střech v tištěné podobě.
  

V případě dotazů pište na info@szuz.cz.

 

Exkluzivní členové

Všichni členové