Best of Realty - Nejlepší z Realit

Nejlepší z realit, prestižní soutěž v oblasti nemovitostí, slaví letos čtvrt století své existence. Jedná se o jedinečnou platformou pro ocenění a prezentaci nejvýznamnějších realitních projektů v České republice.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), která soutěži od samého počátku poskytovala záštitu a odbornou garanci, využila možnosti stát se novým vlastníkem celého projektu a posílit atraktivitu a prestiž jak samotné soutěže, tak i jejího vyvrcholení při slavnostním večeru.

Soutěž Best of Realty patří k tomu nejlepšímu, co na trhu v oblasti hodnocení a ocenění výjimečných realitních projektů vzniklo. Ceny jsou udělovány nezávislou odbornou porotou na galavečeru, který se stal společenskou událostí roku. Osobně mě těší skutečnost, že ARTN může v této krásné tradici pokračovat,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN.

Odborná porota, složená z předních expertů v oblasti nemovitostí, se schází ve třech časově oddělených kolech hlasování, kde nominované projekty pečlivě posuzuje z různých perspektiv. Zaměřuje se na jejich přínos pro lokalitu, architektonickou a designovou kvalitu, inovativnost, udržitelnost a samozřejmě i na jejich komerční úspěšnost. Novinkou letošního ročníku je rozšíření poroty o významné a respektované osobnosti z oblasti architektury a urbanismu. Porotu tak doplní Martin Krupauer, spoluzakladatel renomovaného českého ateliéru A8000, a Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel platformy 4c a současně předseda Sdružení pro architekturu a rozvoj.

„Jsem přesvědčen, že obohacení poroty povede k dalšímu navýšení kompetentnosti a úrovně soutěže,“ komentuje Tomáš Drtina, viceprezident správní rady ARTN a vedoucí odborné poroty soutěže Best of Realty.

Velice si vážím pozvání do poroty, protože věřím, že je důležité oceňovat projekty, které obohacují společnost jak esteticky, tak ale i společensky a ekonomicky, a které často vedou k transformaci a rozvoji celých území,“ doplňuje Martin Krupauer z ateliéru A8000.

Uchazeči o titul „Best of Realty – Nejlepší z realit 2023“ v příslušné kategorii musí organizátorovi soutěže nejpozději do 4. září 2023 odeslat elektronickou přihlášku – vyplněný nominační formulář (https://www.bestofrealty.cz/prihlaska/) – spolu s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu. Přihlášky i fotografie lze elektronicky zasílat již nyní.

Vyhlášení výsledků soutěže Best of Realty se uskuteční na galavečeru v úterý 14. listopadu ve Fóru Karlín v Praze 8.

Kategorie Best of Realty pro letošní rok:

  • Rezidenční projekty
  • Nová administrativní centra
  • Rekonstruované kanceláře
  • Obchodní centra
  • Hotely
  • Průmyslové a skladové areály
  • Environmentálně šetrný projekt
  • Zvláštní cena poroty
  • Cena ARTN za přínos realitnímu trhu
  • Síň slávy pro významnou osobnost

Exkluzivní členové

Všichni členové