DELTA Group: Revitalizace továrny na výrobu tabáku: Tabakfabrik Linz, Rakousko

Projekt regenerace BROWNFIELDU: areálu bývalé Tabakfabrik v rakouském Linci výrazně obohatil podnikatelské a kulturně-společenské dění města. Společnost DELTA Group doprovázela investora ILG od počátků projektu po realizaci, spolupracovala rovněž se společností CMb industries, a stala se tak spolutvůrcem ojedinělého projektu Department of Disruptive Disciplines v prostorách Grand garage. 

Název projektu: továrna na výrobu tabáku „Tabakfabrik Linz“
Místo realizace: Linec
Adresa: Peter-Behrens-Platz 1-15 Ludlgasse 19, Gruberstraße 1, 4020 Linz, Rakousko
Investor: ILG
Stavební náklady: 35 mil. EUR
Využití: společensko-kulturní aktivity vč. zázemí pro podnikatelský HUB a Start-up projekty

Projekt probíhal v letech 2015 - 2020, vlastní stavba byla zahájena v říjnu 2016. Náklady na revitalizaci dosáhly 35 mil. EUR. Projekt zahrnoval revitalizaci 80. 000 m² krytých využitelných ploch, včetně 10. 000 m² ploch pro pořádání nejrůznějších společenských a kulturních akcí. Investiční náklady byly velmi pečlivě hlídány z hlediska efektivity vydaných prostředků.

Konstrukce, ale i dlažby, výplně otvorů apod., které byly v dobrém technické stavu, byly ponechány. Nové konstrukce, jako např. prosklené dělící stěny mezi jednotlivými pronajímatelnými prostory, přinesly zejména do interiérů nové impulsy a moderní design. V konferenční hale jsou za prosklenou stěnou patrné segmenty původní industriální architektury.  

Činnosti DELTA Group

  • Projektový management, celkové řízení a koordinace projektu
  • Management výběrového řízení
  • Technický dozor investora
  • Koordinátor BOZP
  • Implementace digitální platformy pro řízení projektu Datenpool
  • Koordinace nájemců ve spolupráci se společností moocon

Zajímavosti

  • Celkem 80 000 m² kryté využitelné plochy, včetně 10 000 m² plochy pro eventové akce
  • Prostor, který se pyšní akcemi s 1,4 miliony návštěvníků od roku 2010 do roku 2018
  • DELTA Group se díky doprovodu investora na tomto projektu a spolupráci se společností CMb industries stala partnerem a spolutvůrcem ojedinělého projektu Department of Disruptive Disciplines, který vzniká v GRAND GARAGE tabákové továrny v Linci

NYNÍ

  

DŘÍVE

O společnosti DELTA Group

Partnerství, vize a rozmanitost – to jsou faktory, díky kterým se DELTA Group stala úspěšnou nadnárodní skupinou společností s pobočkami v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Společnost DELTA za dobu své existence úspěšně dokončila celou řadu stavebních a realitních projektů v oblasti průmyslových a kancelářských budov, nákupních a zábavních center, kulturních a vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, hotelů a wellness a v neposlední řadě také infrastruktury.

DELTA Group je poskytovatelem holistických služeb v oblasti výstavby a přední společností nejen v Rakousku, ale velmi aktivně působí také v ČR, na Slovensku, Ukrajině a v celé střední a východní Evropě. Těší se pověsti nadnárodního experta vyznačujícího se kreativním a inovativním myšlením a spolehlivého partnera, který do procesu výstavby vnáší neotřelé nápady.

DELTA má za sebou několik desítek let zkušeností a je průkopníkem v oblasti pozemní výstavby. Od samého počátku buduje stavby budoucnosti, přičemž klade důraz na udržitelnost, odpovědnost a pokrokový přístup. DELTA tým má rozsáhlé know-how v oblasti architektury, projekce budov, BIM, stavebního managementu, digitálních datových prostředí stavebních projektů a IT služeb. Díky tomu dokáže do každého projektu vnést nové perspektivy.
www.delta-group.cz

Další doplňující odkazy k projektu Tabakfabrik Linz:

Exkluzivní členové

Všichni členové