Ecomineral: Waltrovka

Waltrovka v pražských Jinonicích je areál bývalé továrny na letecké motory, území o rozloze 169 tisíc m2 Penta změnila na moderní městskou čtvrť. Do celého projektu investovala více než 200 milionů eur.

Původní komplex léty zdevastovaného brownfieldu Waltrovka měla díky své velikosti a poloze velký rozvojový potenciál. Penta tady v několika fázích vybudovala smíšený development – s administrativní, rezidenční a relaxační částí. Projekt se skládá ze tří administrativních celků (Aviatica, Dynamica a Mechanica) a rozsáhlé rezidenční zóny. Cílem projektu bylo revitalizovat rozlehlé území v pražských Jinonicích. Místo bývalé továrny zde postupně vyrůstají nové administrativní budovy – kombinuje se moderní svět funkčnosti, užitkovosti a služeb se zelení, pohodlím, komfortem a relaxací. Charakter původní oblasti včetně historických budov a komunikace zůstal zachován. Na přípravě území Waltrovky se podílelo několik významných architektů, jako například Jakub Cigler Architekti, Ateliér Krátký a další. Cílem bylo, aby celá lokalita nepůsobila nudně a unifikovaně. Potkává se zde několik architektonických stylů.

 
Administrativní budova s názvem Aviatica je první vlaštovkou rozsáhlého developmentu na území Waltrovky, a je umístěna v jihovýchodní části areálu v bezprostřední blízkosti ulice Radlická. Aviatica nabízí flexibilní uspořádání kanceláří vysokého standardu s nejnovějšími technologiemi komfortními pro uživatele a šetrnými k životnímu prostředí. Budova Aviatica získala řadu prestižních mezinárodních ocenění, včetně developmentu roku 2015 nejen v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy.


Komplex budov s názvem Mechanica se skládá ze 3 objektů. Ve dvou případech se jedná o novostavby – budovy Mechanica 1 a Mechanica 2 – v jednom případě jde o původní objekt, který prošel kompletní rekonstrukcí, při které budou zachovány všechny důležité architektonické prvky s odkazem na původní průmyslovou architekturu. Mechanica tak navazuje na první administrativní budovu Aviatica, která byla dokončena v létě 2015, a dnes je již sídlem mnoha úspěšných firem. Mechanica představuje část projektu, která je situována nejblíže stanici metra B Jinonice, s jejímž vestibulem ji propojí nová lávka pro pěší. Je zde kompletní občanská vybavenost v podobě obchodů, restaurací a ostatních služeb.

 
Dynamica je nedílnou součásti projektu Waltrovka a navazuje na již úspěšně dokončenou budovu Aviatica. Budova Dynamica je energeticky úsporná budova s důrazem na zeleň a okolní prostředí, nabízející jedinečné panoramatické výhledy ve vyšších patrech. Na projektu Waltrovka se společnost Ecomineral podílela dodávkou mnoha různých materiálů, které jsou součástí několika produktových řad a speciálních systémů s vhodností použití při řešení složitých technických požadavků, které vyžadují individuální přístup a navržení neobvyklých a kreativních technických řešení.

 
Základním, a popravdě řečeno nejvíce používaným systémem, který byl realizován v celém areálu Waltrovka na všech budovách je zdánlivě běžný standartní systém (penetrace podkladu, hydroizolace v koupelnách, WC, úklidových místnostech, lepení obkladu a dlažeb včetně spárování). Jako nádstavbu jsme použili produkty splňující nejpřísnější požadavky v oblasti Green Building/ BIO-stavebnictví/ Leed. Příkladem je použitý penetrační nátěr Primer A Eco, hydroizolaci Nanodefense Eco, a gelové lepící tmely Bioflex a Biogel No Limits. Dalším jednoznačným přínosem použitých produktů je sled jednotlivých pracovních kroků, které na sebe okamžitě navazují s podstatným zkrácením technologických kroků, což pro řemeslníka znamená plynulý průběh prací bez zbytečných prostojů. Když k těmto argumentům přidáme mimořádné inovativní vlastnosti těchto výrobků např. v podobě velmi dlouhé doby pro zpracování, má řemeslník k dispozici výrobky, které podstatným způsobem usnadňují a zkracují jeho práci, přičemž zamezují vzniku technického pochybení v důsledku dodržování technologických kroků. Ve výsledku zkrácený čas provádění znamená výraznou finanční úsporu. Dalším přínosem je použití gelového typu lepícího tmelu Bioflex, který díky svému eko-složení podporuje ekologickou hodnotu prováděných staveb, chrání zdraví prováděcích pracovníků a konečných uživatelů a zejména podstatně usnadňuje celoplošnou montáž obkladů a dlažeb. Z titulu opětovného ekologického přínosu byla použita spárovací hmota Fugabella Eco Porcelana, která je odolná vůči plísním a bakteriím přírodní cestou obsaženého stabilizovaného čistého přírodního vápna NHL 5, a to zásadně bez obsahu zdraví škodlivých fungicidních přísad, které jsou doposud u většiny dostupných výrobků neekologicky používány. Dalším výjimečným příkladem je použití jednosložkového gelového strukturálního lepidla Bigel No Limits, které lze použít pro univerzální lepení všech typů materiálů, na všechny typy podkladů a pro jakékoliv použití i v extrémních podmínkách. Tento typ lepidla byl použit pro lepení velkých formátů či přírodního kamene na venkovních balkonech. Jako hydroizolace byl použit sofistikovaný systém MineralFlex EL 300 ve formě lepeného hydroizolačního pásu instalovaného lepícím tmelem Biogel No Limits. Na tomto projektu rovněž našly uplatnění i ostatní materiály z oboru Bio-stavebnictví. Pro tmelení pružných spojů a výplň dilatací byla použita Fugabella Eco Silicone nebo Fugabella Eco PU. Pro rychlé vyrovnávání podkladů, či výrobu rychleschnoucích betonů zase výrobky Keralevel Eco, Keracem Eco a Keracem Eco Pronto, včetně produktů v podobě adhezních můstků Keragrip Eco či Keraplast Eco P6. Složité a náročné designové a technické požadavky architektů a projektantú, zástupců investora a prováděcích firem na nás kladou čím dál větší nároky a nutí nás stále se zdokonalovat. Co to v praxi znamená? Na tomto projektu Waltrovka například to, že v konečné fázi projektu jsme nakonec všem doslova zamotali hlavu. Přišli jsme na trh s inovativní dekorativní cemento-pryskyřičnou hybridní spárovací hmotou pro obklady a dlažby, mozaiky a mramory v 50 atraktivních pastelových designových barvách, výrobkem Fugabella Color. Fugabella Color je spárovací hmota pro spáry o tloušťce 0-20 mm pro všechny běžné typy obkladů a dlažeb, mozaiky i přírodního kamene. Tento produkt vytváří plné, hluboké, intenzívní a homogenní barvy s dlouhodobou stálostí barev a mimořádně jemnou strukturou povrchu. Vyniká snadnou aplikací a snadným finálním čištěním.


Spolu se silikonem Silicone Color se stejným spektrem barev tvoří jedinečnou mnohobarevnou kolekci v oblasti biostavebnictví.

Exkluzivní členové

Všichni členové