GT Energy: Pasivní administrativní budova Otevřená zahrada

Inovativní úsporné technologie a systém detailního měření a vyhodnocování spotřeb energií on-line

Realizace tepelných čerpadel: GT Energy a ICE Energy

Inovativní úsporné technologie a systém detailního měření a vyhodnocování spotřeb energií, dělají z Otevřené zahrady jednu z nejúspornějších a nejšetrnějších budov v Evropě.

Je zde instalováno 70 čidel a měřicích přístrojů. Elektrickou energii měří 40 elektroměrů zapojených do on-line systému, který poskytuje detailní přehled o spotřebách jednotlivých technologií v budově. Na základě změřených spotřeb se jednotlivé odběry energií optimalizují a budova se na základě těchto provozních zkušeností stává postupně úspornější a úspornější. 

Budova je jako první v Evropě připojena k systému Lucid, který zobrazuje aktuální bilanci energií pro veřejnost on-line.

Zdrojem tepla a chladu jsou tepelná čerpadla IVT se zemními vrty. Místo klasického topného systému se využívá aktivace betonového jádra budovy. Poměr spotřebované elektrické energie a vyrobeného tepla a chladu dosáhl v roce 2016 hodnoty 5,8. Budova využívá sluneční kolektory, fotovoltaickou elektrárnu, dešťovou vodu a mnoho dalších drobnějších úsporných technologií.

 

Informace o on-line měření spotřeb zde


Exkluzivní členové

Všichni členové