LIFE ClimArchiBase

Klimatická vzdělávací platforma pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí.

Projekt LIFE ClimArchiBase se zaměřuje na rozšiřování povědomí a informací o uhlíkově neutrálních budovách mezi odborníky v oblasti architektury a stavebnictví a zajištění návrhu a realizace projektů udržitelných budov, které podporují zmírňování dopadů na životní prostředí a přizpůsobování se změně klimatu.

Cílem projektu je:

  • vytvořit digitální informační platformu a interaktivní designovou příručku, která pomůže profesionálům v praxi v navrhování budov;
  • vytvořit vzdělávací programy pro odborníky, které napomohou posunout jejich zavedené postupy směrem k uhlíkově neutrálním budovám;
  • podpora realizací a návrhů udržitelných projektů.

 

Termín realizace: 01.08.2023 – 31.07.2026
Projektový manažer: Zdeňka Černá, zdenka.cerna@pasivnidomy.cz, +420 770 186 322

Partneři projektu:

  • Rethink Architecture Institute, z.ú.

Projektový manažer: Klára Eklová, klara.eklova@rethinkarch.cz; +420 775 993 559

  • Nadace Partnerství

Projektový manažer: Martin Ander, martin.ander@nadacepartnerstvi.cz, +420 732 565 042

  • Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Projektový manažer: Petr Zahradník, petr.zahradnik@czgbc.org, +420 602 253 262

3.10. 2023 proběhne Setkání projektových partnerů na rezidenci velvyslance Nizozemského království v Praze, na kterém bude projekt LIFE - Arch oficiálně odstartován.

 

PROČ TO DĚLÁME?

Budovy a zastavěné prostředí mají obrovský dopad na životní prostředí, spotřebovávají velké množství zdrojů a významně přispívají ke změně klimatu. Architektura a stavebnictví patří k odvětvím, která pomaleji začleňují inovace vedoucí k uhlíkově neutrálním budovám než např. strojírenství, energetika či jiná odvětví. Z tohoto důvodu jsou znalosti stavebních odborníků o klimatických změnách, zmírňování a adaptačních opatřeních nízké.

Budovy v EU jsou zodpovědné za 36 % emisí uhlíku. Více než 40 % celkové spotřeby primární energie ve vyspělých evropských zemích v současnosti tvoří spotřeba primární energie v budovách. Budovy jsou zároveň sektorem s nejvyšším potenciálem nákladově efektivního snižování emisí skleníkových plynů v dlouhodobém horizontu

Dalším bodem, který neberou v úvahu architekti, stavební inženýři, a dokonce ani učební osnovy technických vysokých škol, je kontext energetické a distribuční sítě a vliv budov na rozvoj moderní energetiky založené na obnovitelných a alternativních zdrojích a čisté mobilitě. Zásadním faktem je roztříštěnost informačních zdrojů, ve kterých se cílové skupiny obtížně orientují nebo nejsou vůbec známé s ohledem na vytíženost způsobenou nedostatkem odborníků.

 

JAK TO DĚLÁME?

Vytváříme online informační platformu s know-how o udržitelném stavebnictví

Realizujeme osvětovou kampaň k šíření povědomí o udržitelném stavebnictví mezi odbornou veřejností.

Pořádáme vzdělávací kurzy, webináře a workshopy.

Školíme odborníky.

Vycházíme z detailní znalosti platné české legislativy, na jejíž výsledné podobě se podílíme.

Využíváme a sdílíme mnohaleté know-how členů jednotlivých projektových partnerů a jejich praktické zkušenosti v oblasti udržitelného stavebnictví.

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

Exkluzivní členové

Všichni členové