LIFE ClimArchiBase

Klimatická vzdělávací platforma pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí.

Projekt LIFE ClimArchiBase se zaměřuje na rozšiřování povědomí a informací o udržitelné architektuře mezi odbornou veřejností a v prvé řadě cílí na stavebníky, architekty, projektanty, developery a zástupce municipalit. Cílem projektu je přispět k zajištění návrhu a realizace udržitelných projektů, které podporují zmírňování dopadů stavebnictví na životní prostředí a napomáhají přizpůsobování se změně klimatu.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

Rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny, od několikahodinových seminářů, přednášek a exkurzí, přes několikadenní školení, až po komplexní programy v podobě Akademie udržitelné architektury.

Vytvoření digitální informační platformy a interaktivní aplikace pro navrhování, která pomůže profesionálům v praxi v navrhování budov a jejich okolí a bude představovat jednotné místo pro informace o platné legislativě, publikacích, vzdělávání a konzultačních službách v oblasti udržitelnosti.

Rozšíření nabídky konzultačních služeb, které jednotlivým cílovým skupinám pomohou posunout jejich zavedené postupy směrem k udržitelnější architektuře.

Organizace workshopů a kulatých stolů, které pomohou mezioborové spolupráci a dialogu mezi jednotlivými cílovými skupinami a tvůrci politik.

Projektoví partneři:

Centrum pasivního domu, z. s.

Projektová manažerka: Zdeňka Černá

zdenka.cerna@pasivnidomy.cz

+420 770 186 322

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Projektová manažerka: Klára Eklová

klara.eklova@rethinkarch.cz

+420 775 993 559

Nadace Partnerství

Projektová manažerka: Monika Hlávková,

monika.hlavkova@nadacepartnerstvi.cz

+420 725 782 227

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Projektový manažer: Petr Zahradník

petr.zahradnik@czgbc.org

+420 602 253 262

Zveme vás k zapojení do aktivit projektu LIFE ClimArchiBase. Přidejte se k nám a pomozte nám tvořit udržitelnější budoucnost.

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

Exkluzivní členové

Všichni členové