Druhý ročník soutěže Zelená obec roku právě startuje

Skupina ČSOB spustila druhý ročník soutěže Zelená obec roku. Přihlášku do soutěže je možné podat do 17. března prostřednictvím webových stránek www.zelenaobecroku.cz. Soutěž je stejně jako v loňském roce otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Vítězné obce získají ocenění Zelená obec roku a až 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj. Speciální kategorií soutěže je pak Sociální počin roku a nově také Zelená obec roku – statutární město. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne společně s odbornou konferencí 13. června 2024 v pražském ČSOB Kampusu. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo životního prostředí, Svaz měst a obcí České republiky  a Rada pro šetrné budovy.  

„V ČSOB dlouhodobě bereme potřebu vnímání zelených otázek a dopadů na klima jako celospolečensky důležité téma, a proto jsme se rozhodli v této soutěži pokračovat a letos jsme spustili její druhý ročník,“ říká Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za Vztahové bankovnictví. „Je důležité ocenit obce, které umí pracovat a fungovat způsobem, který dbá na ochranu životního prostředí a vytváří příjemné prostředí nejen pro své obyvatele, ale i pro firmy, které vté obci působí. Byl bych rád, kdyby tato soutěž vedla ke vzájemné inspiraci. Aby další a další obce viděly pozitivní efekty vtomto přístupu, stavěly se moderně krůzným výzvám a snažily se o celkovou spokojenost svých obyvatel,“ doplňuje Ján Lučan.

„Zelené obce jsou pro mne obcemi budoucnosti. Mají neuvěřitelný potenciál měnit svět kolem nás, dělat ho lepším pro nás i naše děti, a motivovat další. Zelené obce a města rád poznávám i při mých častých výjezdech do krajů. Oceňuji vizionářství těch starostek a starostů, kteří využívají širokého spektra dotací Ministerstva životního prostředí a investují například do obnovitelných zdrojů energie a na ně napojených energetických společenství, do úspor energií, nízkoemisní dopravy. Víc využívají odpad jako zdroj materiálů nebo energie, chytře hospodaří s vodou, adaptují své obce na změnu klimatu, sází na zeleň. Chce to odvahu, energii a vizi, které si zasluhují prestižní cenu této soutěže s dobrou tradicí,“ vyjadřuje svou podporu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodává: „Obce procházející zelenou modernizací mají v Ministerstvu životního prostředí dobrého partnera. Snažíme se je maximálně podporovat. Finančně a také i poradenským servisem a šířením dobré praxe. Zavedl jsem koncem loňského roku novinku – online webináře pro starosty a zastupitele, vzbudily velký ohlas stovek účastníků.“

„Jsem rád, že máme další ročník této soutěže, v níž se nám daří zviditelňovat záslužné projekty z environmentální oblasti a udržitelného fungování obcí. Za důležitou novinku považuji vznik nové kategorie Zelená obec roku – statutární město. Jde o kategorii pro větší města, kterých je v Česku celkem 27. Na rozdíl od menších obcí si mohou dovolit investovat do skutečně velkých projektů, proto je také fér k nim přistupovat samostatně,“ říká Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin.

 

Projekt Zelená obec roku získal v loňském roce od Hospodářských novin významné ocenění ESG Počin roku v bankovnictví a umístil se na prvním místě. O vítězi rozhodla veřejnost v online hlasování.

Přihlášení do soutěže je možné v termínu od 17. ledna do 17. března. Stačí se registrovat přes jednoduchý formulář na webových stránkách www.zelenaobecroku.cz, kde jsou k dispozici i detailní informace k samotné soutěži.

Přihlášené obce bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců firem, obcí, ministerstva životního prostředí, architektů a odborníků. V porotě nově zasedne Karel Kotoun, zakladatel společnosti Green0meter, platformy zaměřené na podporu udržitelného podnikání. K dalším porotcům patří například ministr životního prostředí Petr Hladík, ekolog Martin Bursík či výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Architektka Eva Jiřičná přijala roli patronka soutěže.

V loňském prvním ročníku se na prvním místě v kategorii do 1 000 obyvatel umístila obec Hostětín, v kategorii nad 1 000 obyvatel město Slavičín a vítězem speciální kategorie Sociální počin roku se stala obec Záměl. Vítězové si rozdělili výhry v celkové výši 1,3 milionu korun, a navíc získali poukaz na poradenskou konzultaci od ČSOB Advisory nebo EU Centra.

 

Organizátoři:

Československá obchodní banka, a. s., jako jedna z velkých bank má dlouhodobé partnerství s řadou obcí, měst, krajů, příspěvkových organizací, dceřiných společností či svazků obcí. Získané zkušenosti a znalosti průběžně promítá do produktů a služeb a vylepšuje jejich podmínky a parametry. ČSOB nabízí klientům z komunální sféry komplexní portfolio produktů jako je vedení účtů, platební styk včetně platebních terminálů nebo zhodnocování prostředků. Nabízí optimální financování jak provozních potřeb, tak investičních projektů. Poskytuje i alternativní formy financování, jako je např. postoupení pohledávek, které obcím nezvyšují finanční zadluženost. Služby jsou konzultovány se starosty a přizpůsobovány potřebám moderních obcí. Nabízí rovněž unikátní sofistikovaná platební řešení v oblastech veřejné dopravy, na parkovištích či ve školách. 

Hospodářské noviny přináší od pondělí do pátku všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Obsahují rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí.

 

Partneři:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionu obyvatel České republiky. 

Česká rada pro šetrné budovy sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Exkluzivní členové

Všichni členové