Grand Prix Architektů 2024 - přihlášky do soutěže

Stále je možné, abyste součástí této přehlídky byli i vy ! Připojte se k nám se svými díly, která obohacují naše města, obce i krajinu. 
Přihlásit svůj projekt můžete do 15.6. 2024. 

A co čeká na vítěze hlavní ceny Grand Prix Architektů? 
Jeho projekt bude vystaven na Světovém kongresu architektů UIA 2026 v Barceloně.


A na koho se můžete letos těšit v mezinárodní porotě ? 

Uvítáme Michala Gabaše, který se svým ateliérem Apropos Architects vytvořil vítězný návrh českého pavilonu EXPO 2025 v Ósace. Dále v České republice přivítáme profesorku architektury z The Royal Danish Academy School of Architecture Annu Beim zaměřující se svým výzkumem na současné a historické teorie/praxe stavební kultury a tektoniky, která obdržela od UIA cenu Jeana Tschumiho za architektonické psaní spolu s profesorem Vladimírem Šlapetou či prezidentku Asociace finských krajinných architektů Piu Kuusiniemi. Ze Slovenska přijal pozvání Martin Jančok ze studia Plural, jež navrhlo mj. experimentální vilu Bórik v Žilině. Součástí poroty je také profesor Rafi Segal z Massachusetts Institute of Technology (MIT), kde vede program Masters of Science in Urbanism a také od 9. dubna do 9. července 2024 bude mít výstavu Architektura jako dialog v brněnské Vile Tugendhat.

 

Základní informace

 Jedná se o největší a nejstarší celonárodní přehlídku architektonických děl, urbanismu, krajiny a interiérů.
Více informací je na stránkách soutěže.

Účast je nově zpoplatněna a má podpořit rozvoj soutěže.
P
řihlašovací poplatek činí 3.000 Kč za každý přihlášený projekt
na účet 1922253359/0800 patřící spolku Obec architektů z.s.


Termín registrace projektů je do půlnoci 15. června 2024.
Do tohoto data je možné registrovat nové i upravovat stávající projekty.

Projekty musí být realizované a kolaudované na území České republiky. 
Architektura a design od 1. 2023 do 31. 3. 2024.
Krajinná architektura od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2024.
Bohužel není možné přihlásit do GPA projekt, jež byl přihlášen v roce minulém !

Registrační formulář

 

je velmi jednoduchý a stačí vyplnit online. Jak vypadá registrační formulář najdete zde.

Informace: 

 

1. Kontaktní údaje
Jde o kontaktní údaje osoby s níž budeme komunikovat po celou dobu soutěže.

2. Detail projektu
Údaje o projektu, popis myšlenky a technické informace
Texty jsou v českém i anglickém jazyce.

3. Šetrnost budovy
Speciální dotazník, jež je podkladem pro předvýběr v kategorii Šetrná stavba.

4. Fotografie projektu
Zde vkládejte fotografie a technickou dokumentaci projektu
Je nutné zvolit hlavní ikonickou fotografii projektu (4898x3695 pixelů, ideálně však 6000x4000px).
Alespoň na 1 výkresu by měla být severka a měřítko.


5. Kontrola
Překontrolujte údaje a  potvrďte vaši registraci.

6. Potvrzení odeslání 
Byl vám zaslán e-mail s potvrzením. Projekt je možné editovat pomocí editačního linku v e-mailu.

Přihlašovací poplatek 

Nyní je potřeba zaplatit přihlašovací poplatek 3.000 Kč za každý přihlášený projekt
na účet 1922253359/0800 patřící spolku Obec architektů z.s.

Pro variabilní symbol zašlete email na info@obecarchitektu.cz a uveďte
 

 • Celý název vašeho projektu 
 • Vaše fakturační údaje 

Následně vám budou zaslány podklady k platbě. 


7. Registrovat další projekt 
Stiskněte tlačítko Registrovat další projekt a body 1 až 6 se opakují. 

Kategorie 

Mezinárodní porota oceňuje v kategoriích:

 • Novostavba  
 • Rekonstrukce  
 • Rodinný dům  
 • Interiér  
 • Urbanismus  
 • Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře  

Projekty do těchto kategorií musí být zkolaudovány od 1.1. 2023 do 31. 3. 2024.

 • Krajinářská architektura a zahradní tvorba 

Má rozmezí prodloužené, kolaudace musí být od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2024.

 • Šetrná stavba 

Tato cena bude udílena ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (Czech Green Building Council). Během registrace se bude vyplňovat dotazník týkající se environmentálního aspektu projektu, čímž bude přihlášená práce soutěžit i o tuto cenu. 

Ceny 

Hlavní ceny soutěže:

 • Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota;
 • Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů – nominace zasílejte na  info@obecarchitektu.cz Nominaci může zaslat kdokoliv. Nominovaný by měl být český architekt (teoretik nebo praktik). 


Porota může udělit další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích: Novostavba; Rekonstrukce; Rodinný dům; Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.

Mohou být také uděleny ceny:  Interiér – malá žlutá kostka; Urbanismus – malá fialová kostka; Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená kostka. Šetrná stavba  – malá stříbrná kostka.

Porota nemá povinnost malé kostky udělit. V případě, že porota mezi finalisty nenajde pro danou kategorii vítěze, tak se cena v dané kategorii udílet nebude. Porota také může udělit více kostek nebo navrhnout další nové kategorie. V případě, že porota mezi finalisty najde projekt, který by si ocenění zasloužil, může vytvořit novou kategorii či vyhlásit dva vítěze. Hlavní cena – Grand Prix Architektů – má vždy jen jednoho vítěze. 

Kalendář

Registrace projektů: 1.3.2023 - 15.6. 2023
Uzávěrka registrací: 15. června 2023, 24:00 hodin

První kolo zasedání poroty: online 1.7. - 31.7.2023

Doprovodný program bude oznámen.

Nejlepších 50 projektů bude prezentováno architekty před mezinárodní porotou v českém či anglickém jazyce v rámci Grand Prix Architektů Festival by GROHE.

Grand Prix Architektů Festival by GROHE: Praha, bude upřesněno 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen: Praha, bude upřesněno
 

Exkluzivní členové

Všichni členové