Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku ho vybudoval developer CTP

Instalaci dvou fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 8,1 MWp zrealizovala na ploše dvou střech dohromady čítajících 115 000 m² v jednom z nejúspěšnějších podnikatelských parků v Evropě, CTParku Bor na Plzeňsku. CTP do projektu vložila 230 milionů korun v rámci podpory přechodu na čistou energii.

V CTParku Bor dosahuje jedna střecha výkonu 4 MWp a druhá střecha 4,1 MWp, čímž obě přesahují výkon dosud největší střešní fotovoltaické elektrárny v ČR na střeše objektu Amazon v Kojetíně, která má výkon 3,951 MWp. Získanou energii CTP prodává nájemcům a energetické společnosti ČEZ ESCO, se kterou navázala spolupráci v loňském roce. Obě elektrátny budou ročně vyrábět elektřinu, která odpovídá spotřebě více než 3000 domácností. Tytp instalace navazují na první společný projekt s ČEZ ESCO, kterým byla instalace FVE o výkonu 2 MWp na střeše haly v CTParku Prague East, ve které sídlí logistická společnost Raben Group.

„Za příznivých klimatických podmínek pokrývá fotovoltaika během dne téměř celou spotřebu elektrické energie v CTParku Bor, který má zastavěnou plochu zhruba 620 000 m2. Naším dlouhodobým cílem je mít vybrané parky energeticky nezávislé. Osazení všech solar-ready střech v českém portfoliu CTP je součástí dlouhodobé strategie vytvářet udržitelné parky s řešeními, která zajistí jejich energetickou soběstačnost,“ vysvětluje Martin Pirkl, Head of Property Management pro Českou republiku a Slovensko.

CTP má více než 13 let zkušeností s instalací a provozováním fotovoltaických elektráren na střechách svých parků v České republice. Aktuálně dosahuje kumulovaný výkon všech fotovoltaických elektráren CTP v ČR 44 MWp, s plánem zvýšit tento výkon o dalších 30 MWp v krátkodobém horizontu. Do roku 2030 plánuje CTP vytvořit na střechách svých hal v Česku střešní fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 250 až 300 MWp, což odpovídá výkonu malého jaderného reaktoru. Instalace největší střešní fotovoltaické elektrárny v CTParku Bor je významným krokem k naplnění ambiciózních cílů CTP v oblasti udržitelnosti a energetické soběstačnosti. V budoucnu společnost plánuje realizovat další projekty zahrnující obnovitelné zdroje energie (OZE).

Exkluzivní členové

Všichni členové