Patrick Crombez jmenován předsedou představenstva Evropské asociace tepelných čerpadel

Nové představenstvo EHPA

EHPA slouží jako zastřešující organizace pro evropský průmysl tepelných čerpadel a podporuje informovanost o technologii tepelných čerpadel a její zavádění v celé Evropě. Členové EHPA včera odhlasovali nové představenstvo, které následně zvolilo Patricka Crombeze, generálního ředitele pro vytápění a obnovitelné zdroje společnosti Daikin Europe, svým předsedou. Ten ve funkci vystřídá Martina Forséna ze společnosti NIBE. Nové představenstvo a předseda představenstava mají dvouletý mandát.

Patrick Crombez pracuje ve společnosti Daikin Europe více než 30 let a od roku 2007 vede její divizi tepelných čerpadel pro vytápění. Patrick Crombez ke svému jmenování uvedl: "Je mi ctí být nástupcem Martina Forséna ve funkci prezidenta Evropské asociace tepelných čerpadel. Téměř před 25 lety se výzkumné ústavy, výrobci, univerzity, zkušebny a energetické agentury sjednotily ke společnému cíli, kterým bylo zvýšit rozšíření nízkouhlíkových technologií tepelných čerpadel. Jejich význam od založení EHPA jen vzrostl: tepelná čerpadla jsou jako ústřední součást obnovitelného, udržitelného a inteligentního energetického systému volbou číslo jedna pro vytápění a chlazení v domácnostech i v profesionálním prostředí.

Je-li prioritou této a příští Evropské komise industrializace Evropy, jsou základními požadavky stabilita a konzistentnost předpisů. Dekarbonizace vytápění má a může mít i nadále své základy v Evropě. Na tom se shodují všechna průmyslová sdružení. Společně opakujeme naši výzvu k neprodlenému přijetí akčního plánu EU pro tepelná čerpadla. Společně se zasazujeme o větší energetickou nezávislost a čisté vytápění."

Prosazování technologie tepelných čerpadel pro dekarbonizaci vytápění 

Tepelná čerpadla využívají obnovitelnou energii, která je k dispozici ve vzduchu, k vytápění prostor a ohřevu vody. Jsou energeticky velmi účinná a mají mnohem nižší uhlíkovou stopu než systémy vytápění fosilními palivy. Tepelná čerpadla a rovné podmínky pro ceny elektřiny v porovnání s náklady na fosilní paliva jsou nepostradatelnými prvky každého plánu na snížení emisí uhlíku při vytápění a chlazení budov. Společnost Daikin, která je lídrem v oboru tepelných čerpadel v Evropě, podniká společně se členy EHPA kroky ke zvýšení zavádění nízkouhlíkových technologií tepelných čerpadel v celé Evropě.

Společnost Daikin oznámila několik investic na podporu rozvoje řešení vytápění tepelnými čerpadly v Evropě. Japonská nadnárodní společnost vybudovala svůj globální výzkum a vývoj v oblasti vytápění tepelnými čerpadly v Belgii a ještě letos otevře své nové vývojové centrum pro region EMEA v Gentu. Společnost také staví novou továrnu na vytápění obytných budov tepelnými čerpadly v polské Lodži, aby zvýšila svou evropskou výrobní kapacitu s ohledem na očekávaný nárůst poptávky po této nízkouhlíkové technologii. Ačkoli trh v roce 2023 prochází zpomalením, společnost je přesvědčena, že se trh nakonec zvedne a uskuteční se tolik potřebný přechod na nízkouhlíkové vytápění. 

Složení nového představenstva EHPA
15 členů nového představenstva (tučně jsou vyznačeni členové výkonné rady): 

 •  Johannes Brugmann – Bosch Home Comfort
 • Patrick Crombez – DAIKIN Europe NV – president
 • Thomas Fleckl – Austrian Institute of Technology
 • Hauke Hagen – Stiebel Eltron GmbH
 • Dina Koepke – Copeland Europe GmbH – treasurer
 • Valérie Laplagne – AFPAC (French heat pump association)
 • Laure Meljac – NIBE
  • Marek Miara – Franhofer Institute for Solar Energy System ISE
  • Thomas Nowak – Qvantum Industries
  • Barbara Priesching – Vaillant Group
  • Rowena Rodrigues – Glen Dimplex – vice-president
  • Marta San Roman – AFEC (Spanish association of HVAC equipment)
  • Malgorzata Smuczynska – Polish Organisation of Heat Pump Technology Development
  • Enrique Vilamitjana – Panasonic Appliance Air Conditioning Europe
  • Andrea Voigt – Danfoss Climate Solutions – vice-president

  Více informací o EHPA: https://www.ehpa.org/

 

Exkluzivní členové

Všichni členové