Rada je naplno zapojená do evropské sítě rad pro šetrné budovy

V prosinci jsme se s dalšími evropskými radami pro šetrné budovy sešli v Bruselu na pravidelném setkání sítě evropské sítě (European Regional Network) ERN v rámci WorldGBC. Cílem byla výměna zkušeností v aktuálních tématech a identifikace možné spolupráce na společných projektech. Jednou z hlavních událostí bylo oficiální zahájení práce CZGBC na dekarbonizační roadmapě českého stavebnictví. Ta bude dokončena koncem roku 2023. CZGBC se zároveň stane součástí nového projektu Building Life 2, jehož cílem bude další prosazování opatření, která povedou k naplnění opatření ve zmíněné roadmapě.

Iniciovali jsme diskuzi na téma ESG a EU taxonomie. Z ní bylo zřejmé, že se značně liší situace v zemích, které mají své zaběhlé národní certifikace udržitelných budov a zemích, které využívají mezinárodní certifikace určené spíše pro velké projekty specifických typů. I proto budeme součástí pracovní skupiny světové rady k tomuto tématu, abychom spolupracovali na „vysvětlujícím návodu“, jak k taxonomii přistupovat v našich konkrétních národních podmínkách.

Snižování zabudovaných emisí ze získávání surovin, výroby a výstavby je v rámci dekarbonizace klíčové téma pro všechny přítomné země. Snižování provozních emisí je i s ohledem na ceny a nejistotu zajištění dostatku energie také nepřehlédnutelné téma, nicméně je již dlouhodobě a systematicky řešeno a došlo v něm za poslední dekády k výraznému posunu. Na rozdíl od emisí zabudovaných. Trendem se stávají demontovatelné stavby s využitím dřeva, recyklátů a nepřetechnizované projekty optimalizované již ve fázi projektové přípravy. Tedy postupy odpovídající principům cirkulární ekonomiky.

Jsme také součástí Policy Task Force, pracovní skupiny zaměřené na komentování a prosazování vhodných změn připravovaných evropských směrnic a dalších předpisů. Pracovní skupina také připravuje souhrny a vysvětlení aktuálního dění a vznikajících návrhů předpisů tak, aby tímto prostřednictvím členové CZGBC dostali přehlednou srozumitelnou informaci a mohli se efektivně vyjádřit.

Díky členství v síti ERN máme zároveň možnost účastnit se nových mezinárodních grantových projektů, kde je možné čerpat inspiraci a zkušenosti s řešeními z dalších evropských zemí.

Exkluzivní členové

Všichni členové