Skanska spustila veřejnou participaci v projektu v pražských Satalicích

Vedle Modřanského cukrovaru a Michelských pekáren se tak jedná o třetí rezidenční projekt Skanska, který vzniká za přispění občanů, aktivních místních spolků a zástupců městské části.

"Veřejná participace nabízí v rámci rezidenční výstavby ideální start vývoje projektu. Uvědomujeme si, že svou aktivitou ovlivňujeme podobu lokality na padesát, možná na sto a více let. Proto je pro nás důležité na začátku svůj záměr dobře definovat, a nejlépe nám to řeknou lidé, kteří v dané lokalitě žijí, spolky, které zde dlouhodobě působí a samozřejmě zástupci městské části a úřadů, kteří mají o potřebách obyvatel v dané lokalitě dobré povědomí," uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential.

Za účelem vývoje rezidenčního projektu vznikla ve spolupráci s Městskou částí Praha Satalice a nezávislým konzultantem participace pracovní skupina, která se skládá ze zástupců městské části, místních spolků, aktivních občanů a projektového týmu Skanska. Výsledkem její práce je soubor klíčových témat, která se stala základem programu veřejného setkání určeného pro obyvatele Satalic a přilehlého okolí.

První veřejné setkání v Satalicích proběhlo ve středu 14. června a jeho výstupy se spolu s technickým zadáním investora stanou podkladem pro koncepční architektonickou soutěž, kterou ve Skanska plánují spustit letos v létě. Další veřejné setkání bude už nad prvními architektonickými návrhy ve druhé polovině tohoto roku. Koordinací participativního procesu byl pověřen Ing. arch. Petra Klápště, Ph.D., nezávislý facilitátor a konzultant participace a zároveň radní pro územní a strategické plánování a participaci města Jablonec nad Nisou.

Satalický rezidenční areál vznikne na brownfieldu s celkovou rozlohou 19 488 m2. Investor tu zvažuje koncept bydlení Livo Homes, který vychází z populárního skandinávského konceptu BoKlok. Na rozdíl od konvenčních zděných staveb tu chce jít cestou standardizace, potažmo modulární výstavby. Projekt bude rozdělen na více etap a s nejbližším možným zahájením výstavby se počítá v roce 2026.

„Je potřeba si uvědomit, že veřejná participace není vhodná všude. Smysl dává především tam, kde je vývoj projektu v časných fázích a náměty veřejnosti lze reálně zapracovat. Zároveň by se mělo jednat o lokalitu důležitou pro širší okolí. Tento předpoklad je v Satalicích zcela naplněn. Zdejší pozemek je totiž vstupním místem pro lidi přijíždějící vlakem, kde kromě bytové výstavby mohou v případě zájmu vzniknout i komerční prostory pro služby určené místním i návštěvníkům městské čtvrti,“ komentuje Michal Kubát, projektový manažer Skanska Residential.

Exkluzivní členové

Všichni členové